Organizovana stručna ekskurzija u Maglaj, Vranduk, Travnik i Jajce - FOTO

Dana 11.5.2018. u organizaciji Odsjeka za historiju i Vijeća studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, realizirana je stručna ekskurzija u Maglaj, Vranduk, Travnik i Jajce, s ciljem da se studenti bliže upoznaju sa kulturno-historijskim naslijeđem ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Voditelji ekskurzije bili su prof. dr Midhat Spahić i dr. sc. Mersiha Imamović, viši asist. U okviru ove ekskurzije, održana su prigodna predavanja o navedenim lokalitetima kroz određene historijske periode, te je naglašena njihova važnost za bosanskohercegovačku historiju.

 

U nastavku pogledajte dio fotografija sa posjećenih lokaliteta, dobara naslijeđa, nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine !