Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije

Odbrana projekta doktorske disertacije pod nazivom: "Opismenjavanje stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu obnove (1945-1948)", kandidata za sticanje akademskog stepena doktora društvenih nauka iz područja historije, mr. Semira Hadžimusića, održat će se u petak, 15. marta 2019. godine sa početkom u 13:00 sati u učionici 105. Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 Odbrana projekta će se održati pred Komisijom koju je imenovalo Vijeće doktorskog studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u slijedećem sastavu:

1. Prof. dr.  Adnan Jahić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

2. Prof. dr. Sead Selimović, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

3. Prof. dr. Husnija Kamberović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu