Drugi upisni rok za ak. 2019/20

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju prvog upisnog roka, kako slijedi:

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 20.08. do 26.08. 2019. godine.
Prijemni ispit održaće se 03.09.2019. godine u 10:00 sati.
Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 04.09., a konačna 06.09.2019. godine.
Upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.