Rezultati prijemnog ispita (II rok)

Rang lista kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu na drugom roku, održanom u utorak, 03. septembra 2019. godine.