Učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Sarajevu

 Učešće u radu Međunarodne naučne konferencije "Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti", koja se u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu održala 22 i 23. novembra 2019. godine na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, su uzeli predstavnici Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli: prof. dr. Sead Selimović, prof. dr. Adnan Jahić, prof. dr. Izet Šabotić  i mr. Semir Hadžimusić.

 

 

  

 

 VIDEO PRILOG TV1

 PROGRAM MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE