Odbrana magistarskog rada

 Dana 06.11.2020.godine na Odsjeku za historiju odbranjen je završni magistarski rad pod nazivom „Stećci na području općina Kalesija, Sapna i Teočak i njihov značaj za istraživanje historije srednjovjekovne bosanske države" kandidata Samira Halilovića.

 

 

 

 

 

Samir Halilović rođen je 26. oktobra 1974. godine u Zukićima. Diplomu profesora historije i geografije stekao je 5. maja 2001. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Stručni ispit za samostalan rad položio je 2002. godine.
Od sticanja diplome radi kao profesor historije i geografije u OŠ Memići. Tokom 2006. godine stekao je zvanje mentor, a 2016. godine zvanje savjetnik u nastavi. Bio je uspješan direktor u osnovnoj školi Memići, biran od strane roditelja i kolektiva škole 2010. godine.

Od diplomiranja bavi se naučnoistraživačkim radom. Autor je knjige Kalesija - crtice iz kulturno-historijske prošlosti i 13 stručnih radova u oblasti nauke, kulture i tradicije. Stalni je član redakcije, autor i tehnički urednik 6 brojeva časopisa za kulturnu historiju Gornje Spreče – Šeherdžik. Stalni je saradnik stručnog časopisa Baština, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naselijeđa Tuzlanskog kantona.

Dobitnik je brojnih zahvalnica i priznanja među kojima se posebno ističe priznanje za uspješan rad direktora škole i "Plaketa sa zlatnim grbom općine Kalesija".

Od 2018/2019. akademske godine na Odsjeku Historija angažovan je kao stručnjak iz prakse na izvođenju vježbi iz više predmeta: Opća arheologija, Historija Bosne i Hercegovine u antičko doba i Arheologija Bosne i Hercegovine.

Halilović je tokom istraživanja otkrio 11 novih lokaliteta i 161 novi stećak, čime je obogatio dosadašnje podatke o stećcima u Bosni i Hercegovini.

Magistarski rad Halilović je odbranio pred komisijom u sastavu:

  • dr.sc. Midhat Spahić, vanr. prof., mentor.
  • dr.sc. Marijan Premović, vanr. prof.,
  • dr.sc. Mersiha Imamović, doc.

Čestitamo kolegi Haliloviću!