IZLOŽBU IZDANJA I DJELOVANJA CENTRA ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA ANUBIH

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI I

CENTAR ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA

AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE

u povodu obilježavanja 50. godišnjice Centra sa zadovoljstvom Vas pozivaju na

IZLOŽBU IZDANJA I DJELOVANJA CENTRA ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA ANUBIH

Otvaranje izložbe upriličiti će se u ponedjeljak, 2. decembra / prosinca 2013. godine sa početkom u 13 sati u

prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Izložba će biti postavljena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 2. do 13. decembra / prosinca 2013.