Obavijest o početku doktorskog studija

                KALENDAR
Doktorskog studija na odsjeku Historija

Zimski semestar  (I semestar)
Nastava: od 02.12.2013.  do 28.02.2014. godine
Ovjera prvog semestra: od 03.03.2014. do 14.03.2014. godine
Ispiti:  od 03.03.2014. do 14.03.2014. godine

Ljetni semestar  ( II semestar)
Nastava:  od 17.03.2014. do 30.05.2014. godine
Ovjera drugog semestra: od 02.06.2014.  do 13.06.2014. godine
Ispiti: od 02.06.2014. do 27.06.2014. godine

Voditelj doktorskog studija

dr. sc.Najil Kurtić, red. prof.