Osnivačka Skupština Društva historičara Tuzlanskog kantona

U amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa preko stotinu prisutnih u četvrtak, 19.decembra 2013.godine, održana je, osnivačka Skupština Društva historičara Tuzlanskog kantona. Za predsjednika Skupštine Društva historičara Tuzlanskog kantona izabran je doc.dr. Midhat Spahić a za predsjednika Upravnog odbora Društva historičara Tuzlanskog kantona izabran je, prof. dr. Bego Omerčević, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.