Poziv na javnu raspravu - Elaborat II Ciklusa studija historije "Historija Bosne i Hercegovine"

Poštovani,

ff-logoOdsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dana 22.2.2016. organizuje Javnu raspravu o elaboratu II ciklusa studija historije "Historija Bosne i Hercegovine".

U skladu sa navedenim, Odsjek za historiju poziva sve zainteresovane strane (nastavnike/profesore historije, bachelore historije, sudente i ostale zainteresovane)  na Javnu raspravu koja će se održati dana 22.2.2016. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u kabinetu 105. Elaborat se može preuzeti u prilogu ovog poziva.