Vodič za buduće studente I ciklusa studija historije

Poštovani budući studenti. U prilogu možete pogledati  nastavni plan i program I ciklusa studija historije kao i primjere kvalifikacionih ispita sa prethodnih godina.

Trajanje studija: 4 godine (8 semestara odnosno 240 ECTS)

Stečeno zvanje: bachelor historije

Afisa -historija-2016 Page 2

Save

Save

Save