Održana naučna konferencija "Društvene i humanističke nauke na raskršću"

Filozofski fakultet u Tuzli bio je 27-28. aprila 2018. godine domaćin međunarodne naučne konferencije „Društvene i humanističke nauke na raskršću“, koja je okupila veliki broj učesnika, akademskih radnika, istraživača i aktivista iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Naučni skup predstavlja jednu u nizu aktivnosti u okviru obilježavanja 25 godina postojanja Filozofskog fakulteta, odnosno 58 godina od osnivanja Pedagoške akademije u Tuzli.

 


„Htjela bih se zahvaliti svima onima koji su svojim radom doprinijeli osnivanju i razvoju Filozofskog fakulteta kao jedne od najstarijih sastavnica Univerziteta u Tuzli zahvaljujući kojem su se razvili i Prirodno-matematički i Fakultet za sport, a i svim nastavnicima Filozofskog fakulteta koji svojom profesionalnošću i entuzijazmom i dalje njeguju razvoj Filozofskog fakulteta“, kazala je u uvodnom obraćanju dekanica Filozofskog fakulteta u Tuzli, dr. sc. Nihada Delibegović Džanić.


Niti jedno društvo ne može opstati i razvijati se, kazala je dekanica Delibegović Džanić, bez značajnih istraživanja u polju društvenih i humanističkih nauka. „Bez filozofije nema nauke, pa tako ni bez Filozofskog fakulteta nema ni Univerziteta“, kazala je dekanica Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Konferencija je imala za cilj da okupi akademsku, umjetničku i aktivističku zajednicu u zajedničkom promišljanju intervencija u humanističkim i društvenim naukama za proizvodnju relevantnog znanja, javnog dobra i emancipacijske društvene transformacije.

U okviru konferencije održane su dvije sesije Odsjeka za historiju. Prvi dan svoje radove su predstavili: prof. dr. Izet Šabotić, mr. sc Omer Zulić, prof. dr. Sead Omerbegović, prof. dr. Aranđel Smiljanić, prof. dr. Alija Suljić, a drugi dan prof. dr. Sead Selimović, dr. sc. Mersiha Imamović, mr. Semir Hadžimusić, mr. Midhat Čaušević.

Više čitajte na www.ff.untz.ba