Historijat odsjeka

Odsjek za historiju i geografiju, kao dvopredmetni četverogodišnji studijski odsjek osnovan je akademske 1993/94. godine, kao sedmi odsjek novoformiranog Filozofskog fakulteta u Tuzli. Kao dvopredmetni studijski odsjek funkcionirao je do akademske 1999/2000. godine kada je došlo do razdvajanja na dva jednopredmetna studijska odsjeka: za Historiju i za Geografiju. Sada funkcionira kao jedan od jedanaest studijskih odsjeka Filozofskog fakulteta u Tuzli i ima u stalnom radnom odnosu šest doktora društvenih, arhivističkih i humanističkih nauka.

 Dosadašnja iskustva i postignuća svjedoče o kvalitetu ovog studijskog odsjeka, ali je neophodna dalja usmjerenost prema slijedećim zadacima:

Osposobiti studente da ovladaju historijskim fenomenima u razvoju ljudskoga društva u svjetskim, evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima i spoznaju tok i razvojni put kojim je ljudsko društvo prošlo kroz različite historijske epohe

  • Pružiti studentima takva teoretska znanja koja će im omogućiti da steknu pravilnu predstavu o historiji kao nauci i nastavnom predmetu, da samostalno koriste historijske izvore zasnovane na naučno-historijskim činjenicama
  • Razvijati kod studenata duh tolerancije i demokratsko pravo na različita mišljenja
  • Osposobiti studente da steknu pravilnu predstavu o Bosni i Hercegovini kao integralnom dijelu evropske i svjetske zajednice.
  • Osposobiti studente da ovladaju pedagoškim i metodičkim znanjima koja su potrebna za uspješnu nastavu historije u odgojno-obrazovnim ustanovama svih profila na kojima se ovaj predmet predaje.
  • Osposobiti studente da se nakon završenog studija mogu uspješno uključiti u srodne poslijediplomske studije.