Publications

List of books written by the staff of the Department of History.  

    izet s 1878  Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u   Bosni i Hercegovini (1878-1918)
 Izet Šabotić Language:
Bosnian
 p. 319
 Centar za istraživanje moderne
 i savremene historije Tuzla
Tuzla 2019
 Modern age;
 Austro-Hungarian period
 Social history
 Agrarian issues,
 landownership change
 Classification: 338.431(497.6)"1878/1918"
                    349.4(497.6)"1878/1918"
 ISBN: 978-9926-8226-2-0
 COBISS.BH-ID 27468294 

 

     Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908–1950)
Adnan Jahić Language: Bosnian p. 552

 Bošnjačka nacionalna zajednica
 za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju;
 Naučno-istraživački institut
 Ibn Sina, Sarajevo;
 Gradski ured za obrazovanje,
 kulturu i sport Grada Zagreba

Zagreb 2017 

 Modern and contemporary age;
 Austro-Hungarian/Yugoslavian period

 Social history;
 Religious issues,
 Muslim women issues 

ISBN:

 

   Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine
 1992 - 1995.
 Sead Selimović
 Izet Šabotić
 Language:
Bosnian
 p. 574 
 Ministarstvo za boračka pitanja
 Tuzlanskog kantona;
 JU Bosanski kulturni centar 
 Tuzlanskog kantona;
 JU Arhiv Tuzlanskog kantona;
 Centar za istraživanje moderne
 i savremene historije Tuzla
 Tuzla 2017 
 Contemporary age;
 Independence period
 Political/military history;
 Foundation, organization
 and activites of the 2nd Corps 
 of the Republic of B-H Army
 ISBN 978-9958-0982-7-7
 COBISS.BH-ID 24330502
 Classification:
355.311.4.355.01
(497.6.)"1992/1995"

 

      Bosanska kraljevina sredinom XV vijeka - kralj Stjepan   Tomaš
 Midhat Spahić Language: 
Bosnian
 p. 329
 Bošnjačka nacionalna zajednica
 za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju
 Zagreb  2016
 Middle ages;
 Medieval Bosnia
 All-around;
 Political, social, 
 economic, diplomatic
 issues
  ISBN 953-7922-10-8 

 

      Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih     ideja
  Senaid Hadžić Language: Bosnian  p. 479
 Arhiv Tuzlanskog kantona
 Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog   kantona
Tuzla  2016 
 Modern age;
 Ottoman period
 Cultural/political   history;
 Nation-building, 
 Nationalities, identity 
 issues; national   movements
 Classification: 94(497.6)"18" 
 ISBN 978-9958-794-15-5 (ATK)
 ISBN 978-9958-0317-3-1 (DAZTK)
 COBISS.BH-ID 23548166

 

      Vrijeme izazova : Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća
 Adnan Jahić Language: Bosnian  p. 629
 Bošnjačka nacionalna   zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju,
 Naučnoistraživački institut "Ibn Sina"
Zagreb,
Sarajevo
 2015
Modern and contemporary age;
Austro-Hungarian/Yugoslavian period
 Political, cultural and intelectual   issues of the early 20th-century
 Bosniaks
ISBN: 9789537922092
ISBN: 9789958743221
 Classification: 323.1=163(497.6)                94(497.6)=163(497.6)

 

                                       115 godina Gimnazije u Tuzli
 Sead Selimović  Language: 
Bosnian
 p. 
 Dobra knjiga, Sarajevo    2014
 Modern and contemporary history
 Austro-Hungarian/Yugoslavian age

 Cultural history; 
 Education; Monography on
 the Grammar School in Tuzla

   

 

   Trgovačke prilike u Bosanskom ejaletu (1793.-1831.)             
 Alen Salihović   Language:
Bosnian
 p. 204
 JU Arhiv Tuzlanskog kantona
 Društvo arhivskih zaposlenika TK
  Tuzla  2014
 Modern age; Ottoman period  Economic history;
 Trade and commerce issues
 ISBN 978-9958-794-13-1 (Arhiv TK)
 ISBN 978-9958-0317-0-0 (DAZ TK)
 Classification:
94:339.5](496.02)
"1793/1831"

 


   Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839. - 1878.)
 Izet Šabotić Language: Bosnian  p. 282
 Arhiv Tuzlanskog   kantona;
 Društvo arhivskih   zaposlenika TK;
 Tuzla  2013
 Modern age;
 Ottoman period
 Social history;
 Agrarian issues, social relations:   landowners-peasants;
 Ethnic-national relations, political issues
 ISBN 978-9958-794-11-7
 COBISS.BH-ID 20776710
  Classification: 338.1:94](497.6"1838/1878"

 

     Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)
 Denis Bećirović  Language:
Bosnian
 p. 628
 Bošnjačka nacionalna zajednica
 za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju;
 Islamska zajednica u Hrvatskoj -
 Medžlis Islamske zajednice Zagreb;
 Institut za istoriju Sarajevo
 Zagreb,
Sarajevo
2012 
 Contemporary age;
 Yugoslavian period
 Religious history;
 religious issues of the
 Islamic Community in 
 Bosnia-Herzegovina;
 Religion-Party relations;
 political issues
 ISBN 978-953-55264-8-3 

 

      Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme   monarhističke   Jugoslavije (1918-1941)
 Adnan Jahić  Language:
bosanski
 p. 664
 Bošnjačka nacionalna zajednica
 za Grad Zagreb i  Zagrebačku   županiju;
 Islamska zajednica u Hrvatskoj -
 Medžlis Islamske zajednice Zagreb
 Zagreb  2010
 Contemporary history;
 Yugoslavian age
 Religious history;
 religious issues of the 
 Islamic Community in 
 Bosnia-Herzegovina;
 Religion-Government   relations;
 political issues
 
 ISBN 978-953-55264-5-2

 

 Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike                             
 Bego Omerčević  Language:
Bosnian
 p. 314
 OFF-SET Tuzla Tuzla  2010 
 Antiquity;
 Roman age, Late Antiquity
 All-around; 
 Political, cultural, social,
 economic, demographic 
 issues of Late Antiquity-area
 of present-day
 Bosnia-Herzegovina
 ISBN 9789958310140 

 

     Tuzlanski kraj 1851. - 1991.
Demografske i socijalne promjene                                           
 Sead Selimović
 Senaid Hadžić
 Language:
Bosnian
 p. 258
 OFF-SET Tuzla Tuzla   2007
 Modern and contemporary age;
 Ottoman/Austro-Hungarian/
 Yugoslavian period

 Social history;
 demographic issues of
 the northeastern Bosnia
 area

 ISBN 978-9958-658-33-4
 COBISS.BH-ID 15521542

 

 Metodika nastave historije                                                     
 Senaid Hadžić
 Azem Kožar
 Language:
Bosnian
 p. 207
 OFF-SET Tuzla Tuzla   2006
 Methodology of teaching history (university manual) 
 ISBN 978-9958-658-39-6
 COBISS.BH-ID 15728646
Classification: 371.3:94](075.8) 

 

                                        Informbiro i sjeveroistočna Bosna:
 odjeci i posljedice sukoba KPJ-Informbiro, 1948.-1953
 Denis Bećirović Language:
Bosnian
p. 249 
 Feri Tuzla   2005
 Contemporary age;
 Yugoslavian period
 Political history;
 Tito-Stalin split and its influences
 on norteast Bosnia area
 ISBN 9958933772
 ISBN 9789958933776 

 

 Hikjmet - riječ tradicionalne uleme u Bosni i Hercegovini   
 Adnan Jahić  Language:
Bosnian
p. 206 
 Bošnjačka zajednica kulture "Preporod";
 Općinsko društvo Tuzla
 Tuzla 2004 
 Contemporary age;
 Yugoslavian period
 Religious history;
 political and social attitudes
 of the Islamic Community
 in Bosnia-Herzegovina
 presented in Hikjmet
 ISBN 995894538X (BZK Preporod)
 ISBN 9789958945380 (ODT) 

 

 Muslimanske formacije tuzlanskog kraja
 u Drugom svjetskom ratu                                                       
 Adnan Jahić  Language:
Bosnian
p. 152 
 DD "Zmaj od Bosne";
 KDB "Preporod" Tuzla;
 Biblioteka "Bosnoljublje"
Tuzla  1995
 Contemporary age;
 Yugoslavian period, WW2 period
 Military history;
 issues of Muslim military
 formations in the WW2; 
 self-organization of Muslims
 in norteastern Bosnia in WW2
Classification: 949.715"1941-1945"   

 

 Archaeology
 (university manual)                                                             
 Bego Omerčević  Language:
Bosnian
 p. 180
 Filozofski fakultet u Tuzli Tuzla   1995
 Pre-history; University manual on Archaeology
Classification: 902 (075.8)