Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
za studente druge godine

 

Usmeni ispit iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II kod doc. dr. sc. Marijana Premovića biće održan 12. jula u 09:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 16

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Rezultati pismenih završnih ispita održanih 24. i 25. 6. 2019. godine:

Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću
Broj indeksa: 8/21/16 - Šest (6)
____________

Studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.
Predmetni nastavnik

 

Last modified on
Hits: 20

Obavještenje o ispitnom terminu

Ispiti za apsolvente i imatrikulante kod prof. dr. Senaida Hadžića biće održani u sljedećim terminima:

ponedjeljak, 24. 6. 2019. u 16 sati (pismeni dio); četvrtak, 27. 6. 2019. u 17 sati (usmeni dio)

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 21

Filozofski fakultet
Odsjek za historiju

OBAVJEŠTENJE

Pismeni ispit iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II kod doc. dr. Marijana Premovića biće održan 18. juna u 09:00.

Predmetni nastavnik.

Last modified on
Hits: 25

Filozofski fakultet
Odsjek za historiju

Rezultati ispita za apsolvente i imatrikulante
održanog 27. 5. 2019. godine

Predmet:
Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću

          8-668/11 - (6);      8-31/14  - (6*)

Metodika nastave historije I

          VII-639/10 (6)

Studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 23