Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
za studente druge i treće godine

Predavanja kod gostujućih profesora biće održana u sljedećim terminima:

II godina:

  • prof. dr. Snežana Božanić: 28-29. februar, sa početkom u 15:30
  • doc. dr. Marijan Premović, 5-7. mart, sa početkom u 17:00

III godina:

  • prof. dr. Nada Tomović, 5-7. mart.

 

Last modified on
Hits: 17

Posted by on in Oglasna ploča

Obavještenje

Ispiti iz predmeta prof. dr. Senaida Hadžića za apsolvente i imatrikulante biće održani u sljedećim terminima:

  • pismeni dio: ponedjeljak, 24. februar u 13:00,
  • usmeni dio: četvrtak, 27. februar u 15:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 13

Posted by on in Oglasna ploča

Obavještenje

Pismeni ispit iz predmeta Opća historija novog vijeka I, rađen 04. februara 2020, položio je: 

  • Hadžić Ahmed

Usmeni ispit biće održan u srijedu, 05. februara u 11 sati.

Predmetni nastavnik

dr. sc. Izet Šabotić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 19

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita iz predmeta Pomoćne historijske nauke I, održanog 28. 1. 2020.

 Broj indeksa Broj bodova 
 8-13/18 Devet (9) 
 8-8/18 Sedam (7) 

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita. 
Usmeni ispit biće održan 14. 2. 2020. sa početkom u 09:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 17

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita od 20. 1. 2020.

 Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. st.
 Broj indeksa Broj bodova  Broj indeksa Broj bodova
 8-12/17  Šest (6*) 8-13/17 Šest (6)
8-4/17 Osam (8) 8-14/17 Devet (9)

 

 Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću
 Broj indeksa Broj bodova 
 8-4/14 Sedam (7) 

 

 Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću    
 Broj indeksa Broj bodova 
 8-6/15 Osam (8) 

 

 Metodika nastave historije I    
 Broj indeksa Broj bodova  Broj indeksa Broj bodova 
 8-27/16 Osam (8)  8-9/16  Osam (8) 
 8-11/16 Osam (8)  8-27/14  Sedam (7) 
8-22/16 Osam (8) 8-18/16 Sedam (7)
VII-624/10 Osam (8) 8-735/12 Sedam (7)


Napomena
: Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita. Usmeni ispit biće održan 22.1.2020. sa početkom u 15:30. 

Predmetni nastavnik

Dr.sc. Senaid Hadžić, red.prof.

Last modified on
Hits: 21