Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Semir Hadžimusić

Semir Hadžimusić


Administrator has not set their biography yet

Rezultati ispita održanog od 26.10.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-1166/12

6

12-75/13

6

       

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 26.10.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

7-612/10

6

   
       

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

7-360/5

6*

   
       

Metodika nastave historije I

8-772/13

7

8-686/11

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 112

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polaži ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 26.10.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 30.10.2017 u 18:00 sati

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 26.10.2017 u 15 sati.:

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 30.10.2017 u 18:00

Last modified on
Hits: 215

Posted by on in Oglasna ploča

Predavanja kod dr.sc. Denisa Bećirovića, doc. planirana su za subotu 7.10.2017. u 9 sati.

Last modified on
Hits: 78

Historija Bosne i Hercegovine pod austrougarskom upravom, Historija Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, Historija evropskih integracija:

ponedjeljak, 25. 9. 2017. u 14.00. (pismeni i usmeni)
- Historija religija I i II: ponedjeljak 25. 9. 2017 u 15.30 (pismeni i usmeni)
Last modified on
Hits: 75

Obavještavaju se studenti koji polažu ispite (dodatni septembarski rok) kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 26.9.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 28.9.2017 u 16:30 sati

Obavještavaju se studenti (razredna nastava/ predškolski odgoj) koji polažu ispit (dodatni septembarski rok) iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 26.9.2017. u 15 sati.

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 28.9.2017 u 16:30

Last modified on
Hits: 146

Rezultati ispita održanog od 18 i 19.9.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Metodika nastave historije I

VII-605/10

7

VII-612/10

7

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-445/07

6

VIII-760/13

6

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

VII-440/02

6*

VII-621/10

7

Historija BiH u 19. stoljeću

VIII-11/14

10

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan po slijedećem rasporedu: Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII st 20.9 u 16; Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću 20.9 u 17h; Historija BiH u 19. stoljeću 21.9 u 16 sati. Metodika nastave historije 21.9. u 17h. Termini usmenog ispita se odnose i na apsolvente i imatrikulante.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 18.9.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-19/15

6

6-1231/14

8

6-1251/14

8

6-11/15

7

12-8/15

8

12-28/15

6

12-22/15

6*

12-3/15

6*

12-1/15

6*

6-1193/12

6*

12-20/15

6*

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan 21.9 u 15 sati

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 247