Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Alen Salihović

Alen Salihović


Administrator has not set their biography yet

Rezultati ispita održanog od 18 i 19.9.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Metodika nastave historije I

VII-605/10

7

VII-612/10

7

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-445/07

6

VIII-760/13

6

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

VII-440/02

6*

VII-621/10

7

Historija BiH u 19. stoljeću

VIII-11/14

10

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan po slijedećem rasporedu: Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII st 20.9 u 16; Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću 20.9 u 17h; Historija BiH u 19. stoljeću 21.9 u 16 sati. Metodika nastave historije 21.9. u 17h. Termini usmenog ispita se odnose i na apsolvente i imatrikulante.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 18.9.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-19/15

6

6-1231/14

8

6-1251/14

8

6-11/15

7

12-8/15

8

12-28/15

6

12-22/15

6*

12-3/15

6*

12-1/15

6*

6-1193/12

6*

12-20/15

6*

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan 21.9 u 15 sati

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 89

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 18.9.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 20.9.2017 u 16 sati

Last modified on
Hits: 8
 

Rezultati ispita održanog od 28 i 29.8.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

8-11/14

8

8-22/14

7

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

8-782/13

7

   

Historija BiH do kraja XVIII stoljeća 30.8.2017 u 16 sati; Historija zemalja Ji Evrope u 19 stoljeću 30.8.2017 u 17 sati.

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

 

Rezultati ispita održanog od 28.8.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-6/15

6

6-1214/14

8

6-28/15

7

6-1/15

8

6-26/15

6

12-23/15

6

12-8/15

7

12-28/15

6

12-11/15

8

12-10/15

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan 5.9.2017. u 16:30

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 15
 

Rezultati ispita održanog od 3 i 4.7.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

8-31/14

7

8-689/11

7

VII-516/08

6*

   

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-509/08

6*

VII-624/10

7

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

8-728/12

6*

8-782/13

7

Metodika nastave historije I

VII-231/04

7

8-761/13

7

Usmeni ispiti: Metodika nastave historije I 5.7. u 9:30; Historija BiH u 19. 5.7. u 10sati ; Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću 6.7. u 10 sati; Historija BiH do kraja XVIII stoljeća 6.7. u 10 sati. Studenti imaju pravo uvida u terminu održavanja usmenog ispita

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

 

Rezultati ispita održanog od 3.7.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-27/15

6*

12-32/15

7

12-30/15

6

12-26/15

6

6-29/15

6

6-31/15

7

6-11/15

6

6-1216/14

7

6-24/15

7

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 5.7. u 9:30

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 173

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 3.7.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 5.7.2017 u 10 sati.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti (razredna nastava/ predškolski odgoj) koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 3.7.2017. u 16 sati.

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 5.7.2017 u 9:30

Last modified on
Hits: 172
 

Rezultati ispita održanog od 12.6.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-16/15

8

6-14/15

7

12-13/15

7

6-11/15

6*

6-21/15

6*

6-30/15

6*

12-15/15

6*

12-17/15

8

12-21/15

6*

6-17/15

6*

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                          Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 12 i 13.6.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19 st

8-13/14

6*

8-22/14

6*

       

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-624/10

6

8-770/13

7

8-761/13

6

8-18/14

6*

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

Ispit iz predmeta Metodika nastave historija II održat će se 19.6.2017 u 10. sati

Usmeni ispit iz pedmeta Historija zemalja Ji Evrope u 19 stoljeću bit će održan 19.6.2017 u 10:00

                                                          Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 42