Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Semir Hadžimusić

Semir Hadžimusić


Administrator has not set their biography yet

 

Rezultati ispita održanog od 29.5.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

12-87/13

6

   
         
       

Historija BiH u 19 st

8-728/12

6

   

Metodika nastave historije I

VII-586/09

8

VII-445/07

7

VII-231/04

7

VII-622/10

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 108

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti (razredna nastava/ predškolski odgoj) koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 29.5.2017. u 16 sati.

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 1.6. u 13:30

Last modified on
Hits: 103

Posted by on in Oglasna ploča

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 29.5.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 1.6.2017 u 13 sati

Last modified on
Hits: 101

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 24.4.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  16:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16:00h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:30h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:30h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 27.4. u 16:00

Last modified on
Hits: 236

Obavještavaju se studenti da je došlo do promjene ispitnih termina za predmete:

Historija BiH pod osman. vlašću do kraja 18. s - umjesto 10.4 u 16, novi datum 11.4. u 16

Historija Bosne i Hercegovine u 19 stoljeću umjesto 10.4 u 16, novi datum 11.4. u 16

Historija zemalja j.i. Evrope u 19. stoljeću umjesto 10.4 u 16, novi datum 11.4. u 16

 

Last modified on
Hits: 158
 

Rezultati ispita održanog od 27.3.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

         

Historija BiH u 19. stoljeću

VII-586/09

7

   
       

Metodika nastave historije I

8-728/12

6

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                          Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 325