Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Semir Hadžimusić

Semir Hadžimusić


Administrator has not set their biography yet

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 27.3.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 15:00h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 15:00h
 • Metodika nastave historije I  16:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16:00h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 30.3. u 16:00

Last modified on
Hits: 208
 

Rezultati ispita održanog od 27.2.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-558/09

6

   
       

Historija BiH u 19. stoljeću

VII-231/04

7

   
       

Historija BiH do kraja XVIII stoljeća

VII-558/09

7

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 156

Posted by on in Oglasna ploča

Obavještavaju se imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 27.2.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 13:15h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 13:15h
 • Metodika nastave historije I  13:15h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 14:00h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 14:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 2.3.2017. u 17:30

Last modified on
Hits: 302
 

Rezultati ispita održanog od 13.2.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća (usmeni dio ispita 16.2 u 10 sati)

8-27/14

6

8-22/14

6*

       

Metodika nastave historije I (usmeni dio ispita 16.2 u 11 sati)

8-760/13

7

8-771/13

8

8-772/13

6

   
       

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 133

Obavještavaju se apsolventi koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 13.2.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 15h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 15h
 • Metodika nastave historije I  16h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 16.2.2017. u 11:00

Last modified on
Hits: 134

Obavijest

za  apsolvente koji polažu ispite kod dr. sc Denisa Bećirovića, doc.

Obavještavaju se apsolventi koji polažu ispite kod dr.sc. Denisa Bećirovića, doc da će pismeni dijelovi ispita biti održani 11.2.2017 u 10:30

Last modified on
Hits: 137