Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Alen Salihović

Alen Salihović


Administrator has not set their biography yet

 

Rezultati ispita održanog od 13.2.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća (usmeni dio ispita 16.2 u 10 sati)

8-27/14

6

8-22/14

6*

       

Metodika nastave historije I (usmeni dio ispita 16.2 u 11 sati)

8-760/13

7

8-771/13

8

8-772/13

6

   
       

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 86

Obavještavaju se apsolventi koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 13.2.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 15h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 15h
 • Metodika nastave historije I  16h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 16.2.2017. u 11:00

Last modified on
Hits: 84

Obavijest

za  apsolvente koji polažu ispite kod dr. sc Denisa Bećirovića, doc.

Obavještavaju se apsolventi koji polažu ispite kod dr.sc. Denisa Bećirovića, doc da će pismeni dijelovi ispita biti održani 11.2.2017 u 10:30

Last modified on
Hits: 95

Obavještavaju se apsolventi koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 24.1.2016 po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 11h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 11h
 • Metodika nastave historije I  12h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 12h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 12h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 26.1.2016 u 11:00

Last modified on
Hits: 118
 

Rezultati ispita održanog od 26.12.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

VII-558/09

7

   
       

Historija BiH u XIX stoljeću

VII-231/04

7

   
       
         

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita dana 5.1.2017 u 12 sati

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 104

Ispit iz predmeta Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba I i II za apsolvente i imatrikulante održat će se 10.12.2016. u 11 sati.

Last modified on
Hits: 188