Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Semir Hadžimusić

Semir Hadžimusić


Administrator has not set their biography yet

Obavještavaju se apsolventi koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 24.1.2016 po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 11h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 11h
 • Metodika nastave historije I  12h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 12h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 12h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 26.1.2016 u 11:00

Last modified on
Hits: 160
 

Rezultati ispita održanog od 26.12.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

VII-558/09

7

   
       

Historija BiH u XIX stoljeću

VII-231/04

7

   
       
         

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita dana 5.1.2017 u 12 sati

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 151

Ispit iz predmeta Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba I i II za apsolvente i imatrikulante održat će se 10.12.2016. u 11 sati.

Last modified on
Hits: 227

Posted by on in Oglasna ploča
 

Rezultati ispita održanog od 24.11.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

VII-558/09

6

   
       

Metodika nastave historije I

VII-516/08

6

   
       
         

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 140

Obavijest

za  apsolvente/imatrikulante koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani u četvrtak 24.11.2016 po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 15h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 15h
 • Metodika nastave historije I  15h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16h

 Termin usmenog održat će se u ponedjeljak  28.11.2016. u 16:00 sati

Last modified on
Hits: 287

Obavijest

za  apsolvente/imatrikulante koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 24.10.2016 po slijedećem rasporedu:

 • Historija BiH u XIX stoljeću u 15h
 • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 15h
 • Metodika nastave historije I  15h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16h

 Termin usmenog održat će se 31.10.2016. 18:00

Last modified on
Hits: 143