Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Semir Hadžimusić

Semir Hadžimusić


Administrator has not set their biography yet

Obavještavaju se studenti IV godine da će se predavanje iz predmeta Historija zemalja JI Evrope savr. doba I kod dr.sc. Denisa Bećirovića, doc održati u subotu 8.10.2016 sa početkom u 9 sati.

Last modified on
Hits: 164

Posted by on in Oglasna ploča
 

Rezultati ispita održanog od 14-16.9.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Metodika nastave historije I

8-697/11

7

8-689/11

8

Historija BiH u 19.stoljeću

VII-558/9

6

8-726/12

6

 

8-772/13

7

   

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

VII-605/10

6

VII-622/10

6*

       

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

8-763/13

6

VII-531/8

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita

BiH   do kraja 18 i BiH u 19 stoljeću 21.9. u 10:30

Jugoistočna Evropa u 19 .stoljeću 22.9. u 9:30

Metodika nastave historije 22.9 u 10:30

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 158

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani po slijedećem rasporedu:

  • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 14.9. u 11:30
  • Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću 14.9. u 11:30
  • Metodika nastave historije I  15.9. u 12:00
  • Historija BiH u XIX stoljeću u 15.9. u 12:00
  • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16.9 u 11:30

 Termin usmenog dijela ispita će biti poznat naknadno.

Last modified on
Hits: 137

Obavijest

Rezultati završnog ispita održanog: 13.7.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću

VII-605/10

7

   
         
         

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 15.7.2016 u 9:00 sati

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 138

Obavijest

Rezultati apsolventskog i popravnog pismenog ispita održanog: 12. 07. 2016.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća

VII-582/09

6*

VII-638/10

6

8-771/13

6

8-703/11

6

8-763/13

6

   
       

Historija BiH u 19. stoljeću

VII-631/10

6

8-761/13

8

8-760/13

6

8-767/13

6*

Metodika nastave historije I

8-713/12

7

8-740/12

10

8-741/12

7

8-737/12

6*

       

Napomeni: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita14.7.2016 u 9sati

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 154

Ime i prezime, broj indeksa

Ocena

Iljazović Jasmina 8-13/14

8 (osam)

Čaušević Edmira 8-30/14

6 (šest)

Halilčević Medina 8-6/14

6 (šest)

Gušić Armando 8-22/14

8 (osam)

Krpić Amir 8-11/14

10 (deset)

Fazlić Emir 8-764/13

6 (šest)

Jašarević Haska

7 (sedam)

Bešić Nermin 8-27/14

8 (osam)

Mehmedović Ahmo 8-18/14

8 (osam)

Delić Lejla

6 (šest)

Jukić Antonio 8-29/14

7 (sedam)

Popravni ispit i upis ocena biće održan 14.7.2016. sa početkom u 17h.

S poštovanjem,

vanr. prof. dr Snežana Božanić

Last modified on
Hits: 139