Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Alen Salihović

Alen Salihović


Administrator has not set their biography yet

Obavijest

Rezultati završnog ispita održanog: 13.7.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću

VII-605/10

7

   
         
         

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 15.7.2016 u 9:00 sati

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 103

Obavijest

Rezultati apsolventskog i popravnog pismenog ispita održanog: 12. 07. 2016.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća

VII-582/09

6*

VII-638/10

6

8-771/13

6

8-703/11

6

8-763/13

6

   
       

Historija BiH u 19. stoljeću

VII-631/10

6

8-761/13

8

8-760/13

6

8-767/13

6*

Metodika nastave historije I

8-713/12

7

8-740/12

10

8-741/12

7

8-737/12

6*

       

Napomeni: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita14.7.2016 u 9sati

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 112

Ime i prezime, broj indeksa

Ocena

Iljazović Jasmina 8-13/14

8 (osam)

Čaušević Edmira 8-30/14

6 (šest)

Halilčević Medina 8-6/14

6 (šest)

Gušić Armando 8-22/14

8 (osam)

Krpić Amir 8-11/14

10 (deset)

Fazlić Emir 8-764/13

6 (šest)

Jašarević Haska

7 (sedam)

Bešić Nermin 8-27/14

8 (osam)

Mehmedović Ahmo 8-18/14

8 (osam)

Delić Lejla

6 (šest)

Jukić Antonio 8-29/14

7 (sedam)

Popravni ispit i upis ocena biće održan 14.7.2016. sa početkom u 17h.

S poštovanjem,

vanr. prof. dr Snežana Božanić

Last modified on
Hits: 98

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 12.7.2016. po slijedećem rasporedu:

Metodika nastave historije I  u 16:00

Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00

Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 17:00 h

Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 17:00

 

Usmeni dio ispita održat će se 14.7.2016 u 10:00

Last modified on
Hits: 238

Posted by on in Oglasna ploča

Ispit za imatrikulante kod dr.sc. Denisa Bećirovića, doc održat će se 15.7.2016 u 9:30

Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 172

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani u ponedjeljak 13.6.2016. po slijedećem rasporedu:

Metodika nastave historije I  u 15:00

Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 15:00

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00 h

Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00

Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

Usmeni dio ispita održat će se 16.6.2016 u 10h

Last modified on
Hits: 148