Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Alen Salihović

Alen Salihović


Administrator has not set their biography yet

Obavijest

za  apsolvente/imatrikulante koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 26.5.2016. po slijedećem rasporedu

·   Metodika nastave historije I  u 15:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 15:00

·   Historija BiH u XIX stoljeću u 15:00

·   Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16:00 h

Usmeni dio ispita održat će se 30.5.2016 u 15h

Last modified on
Hits: 313

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Denisa Bećirovića da će pismeni dijelovi ispita biti održani u subotu 14.5.2016. u 10 sati

Last modified on
Hits: 148

Obavijest

Rezultati ispita održanog: 25.4.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

         

Metodika nastave historije I

VII-595/10

7

   

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

       
       

Historija BiH u 19.stoljeću

VII-601/10

6

   
       

Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću do kraja XVIII st

VII-392/06

6*

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 293

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani u ponedjeljak 25.4.2016. po slijedećem rasporedu

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00 h

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00 h

·   Metodika nastave historije I  u 15:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm vlašću do kraja XVIII stoljeća u  16:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 16:00

·   Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00

·   Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

Usmeni dio ispita srijeda 27.4.2016 u 17:30

Last modified on
Hits: 301

Obavijest

Rezultati ispita održanog: 28.3.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osm. vlašću do kraja XVIII st.

VII-638/10

7

VII-635/10

7

       

Metodika nastave historije I

VII-595/10

7

VII-516/08

6

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

8-697/11

6

   
       

Historija BiH u 19.stoljeću

VII-636/10

7

   
       

Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću do kraja XVIII st

VII-631/10

7

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 30.3.2016 u 17:30

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 164

Obavještavaju se apsolventi/imatrikulanti da će pismeni dio ispita za predmete koje pokriva doc. dr. Denis Bećirović biti održani u subotu 2.4.2016 u 12:00.

Last modified on
Hits: 133