Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Alen Salihović

Alen Salihović


Administrator has not set their biography yet

Obavijest

za  apsolvente/imatrikulante koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani u ponedjeljak 28.3.2016. po slijedećem rasporedu

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00 h

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00 h

·   Metodika nastave historije I  u 15:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm vlašću do kraja XVIII stoljeća u  16:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 16:00

·   Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00

·   Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

Last modified on
Hits: 248

Obavještavaju se studenti II godine historije da će predavanja iz predmeta Opća historija srednjeg vijeka II kod prof. dr. Snežane Božanić biti održana 12 i 13 marta 2016. Predavanja 12. marta počinju u 9 sati.

Last modified on
Hits: 140

Obavijest

Rezultati ispita za apsolvente i imatrikulante održanog 25.1.2016.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

VII-622/10

6

   
       
         

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 368

Ispit za apsolvente i imatrikulante iz predmeta Historija zemalja JI Evrope savremenog doba I i II održat će se 12.2 u 8:30

Last modified on
Hits: 136

Obavijest

za  apsolvente/imatrikulante koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani u ponedjeljak 25.1.2015. po slijedećem rasporedu

·         Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00 h

·         Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00 h

·         Metodika nastave historije I  u 15:00

·         Historija zemalja JI Evrope pod osm vlašću do kraja XVIII stoljeća u  16:00

·         Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 16:00

·         Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00

·         Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

Usmeni dio ispita održat će se  11.2.2015 u 10:00 sati.

Last modified on
Hits: 148

Obavijest

Rezultati završnog ispita održanog 11.1.2015.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18.st

8-761/13

7

8-751/13

6*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 13.1.2015 u 9:00 sati.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Last modified on
Hits: 135