Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Semir Hadžimusić

Semir Hadžimusić


Administrator has not set their biography yet

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani u ponedjeljak 25.4.2016. po slijedećem rasporedu

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00 h

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00 h

·   Metodika nastave historije I  u 15:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm vlašću do kraja XVIII stoljeća u  16:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 16:00

·   Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00

·   Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

Usmeni dio ispita srijeda 27.4.2016 u 17:30

Last modified on
Hits: 327

Obavijest

Rezultati ispita održanog: 28.3.2016

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH pod osm. vlašću do kraja XVIII st.

VII-638/10

7

VII-635/10

7

       

Metodika nastave historije I

VII-595/10

7

VII-516/08

6

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

8-697/11

6

   
       

Historija BiH u 19.stoljeću

VII-636/10

7

   
       

Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću do kraja XVIII st

VII-631/10

7

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 30.3.2016 u 17:30

                                                               Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 199

Obavještavaju se apsolventi/imatrikulanti da će pismeni dio ispita za predmete koje pokriva doc. dr. Denis Bećirović biti održani u subotu 2.4.2016 u 12:00.

Last modified on
Hits: 167

Obavijest

za  apsolvente/imatrikulante koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani u ponedjeljak 28.3.2016. po slijedećem rasporedu

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00 h

·   Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00 h

·   Metodika nastave historije I  u 15:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm vlašću do kraja XVIII stoljeća u  16:00

·   Historija zemalja JI Evrope pod osm. vlašću u 16:00

·   Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00

·   Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću u 16:00

Last modified on
Hits: 285

Obavještavaju se studenti II godine historije da će predavanja iz predmeta Opća historija srednjeg vijeka II kod prof. dr. Snežane Božanić biti održana 12 i 13 marta 2016. Predavanja 12. marta počinju u 9 sati.

Last modified on
Hits: 173

Obavijest

Rezultati ispita za apsolvente i imatrikulante održanog 25.1.2016.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

VII-622/10

6

   
       
         

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 411