Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Semir Hadžimusić

Semir Hadžimusić


Administrator has not set their biography yet

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 18.9.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 20.9.2017 u 16 sati

Last modified on
Hits: 106
 

Rezultati ispita održanog od 28 i 29.8.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

8-11/14

8

8-22/14

7

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

8-782/13

7

   

Historija BiH do kraja XVIII stoljeća 30.8.2017 u 16 sati; Historija zemalja Ji Evrope u 19 stoljeću 30.8.2017 u 17 sati.

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

 

Rezultati ispita održanog od 28.8.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-6/15

6

6-1214/14

8

6-28/15

7

6-1/15

8

6-26/15

6

12-23/15

6

12-8/15

7

12-28/15

6

12-11/15

8

12-10/15

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan 5.9.2017. u 16:30

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 85
 

Rezultati ispita održanog od 3 i 4.7.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

8-31/14

7

8-689/11

7

VII-516/08

6*

   

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-509/08

6*

VII-624/10

7

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

8-728/12

6*

8-782/13

7

Metodika nastave historije I

VII-231/04

7

8-761/13

7

Usmeni ispiti: Metodika nastave historije I 5.7. u 9:30; Historija BiH u 19. 5.7. u 10sati ; Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću 6.7. u 10 sati; Historija BiH do kraja XVIII stoljeća 6.7. u 10 sati. Studenti imaju pravo uvida u terminu održavanja usmenog ispita

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

 

Rezultati ispita održanog od 3.7.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-27/15

6*

12-32/15

7

12-30/15

6

12-26/15

6

6-29/15

6

6-31/15

7

6-11/15

6

6-1216/14

7

6-24/15

7

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 5.7. u 9:30

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 257

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 3.7.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 5.7.2017 u 10 sati.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti (razredna nastava/ predškolski odgoj) koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 3.7.2017. u 16 sati.

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 5.7.2017 u 9:30

Last modified on
Hits: 261
 

Rezultati ispita održanog od 12.6.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-16/15

8

6-14/15

7

12-13/15

7

6-11/15

6*

6-21/15

6*

6-30/15

6*

12-15/15

6*

12-17/15

8

12-21/15

6*

6-17/15

6*

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                          Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 12 i 13.6.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19 st

8-13/14

6*

8-22/14

6*

       

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-624/10

6

8-770/13

7

8-761/13

6

8-18/14

6*

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

Ispit iz predmeta Metodika nastave historija II održat će se 19.6.2017 u 10. sati

Usmeni ispit iz pedmeta Historija zemalja Ji Evrope u 19 stoljeću bit će održan 19.6.2017 u 10:00

                                                          Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 105

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 12.6.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 15.6.2017 u 10 sati

 

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti (razredna nastava/ predškolski odgoj) koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 12.6.2017. u 16 sati.

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 15.6. u 10:00

Last modified on
Hits: 233