Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Amir Krpić

Amir Krpić

Amir Krpić has not set their biography yet

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
za studente druge godine

Predavanja kod doc. dr. Marijana Premovića iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I i Pomoćne historijske nauke I biće održana u sljedećim terminima:

 • četvrtak, 31. oktobar, 17:00-20:00*  (135),
 • petak, 1. novembar,   08:00-14:00    (105),
 • subota, 2. novembar, 10:00-16:00 (105)

(*ili po dogovoru sa predmetnim nastavnikom)

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 5

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante na predmetima prof. dr. Senaida Hadžića su sljedeći:

 • pismeni dio: srijeda, 30. oktobar u 16:00,
 • usmeni dio: ponedjeljak, 4. novembar u 17:00

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

 

Last modified on
Hits: 9

OBAVJEŠTENJE
za studente IV godine

Zbog potrebe za izmjenom rasporeda nastave, promijenjen je termin održavanja vježbi iz predmeta Opća historija savremenog doba I kod Mr. Semira Hadžimusića, stručnjaka iz prakse. Novi termin je četvrtak od 15:30 do 17:00 u učionici 105
Korigovani raspored objavljen je na oglasnoj ploči i dostupan je na web stranici.

Last modified on
Hits: 35

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita održanog 24. septembra iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća:

 • Broj indeksa: 8/31/14        - Bodova (7)
 • Broj indeksa: VII-624/10    - Bodova (6)

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita.
Usmeni ispit će biti održan 26. septembra u 16:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 25

Posted by on in Oglasna ploča

Dodatni septembarski ispitni termini za polaganje predmeta su sljedeći:

II godina
dr. sc. Midhat Spahić, vanr. prof.

 • 25. septembar, 15:30 - Historija srednjovjekovne bosanske države I
 • 25. septembar, 16:00 - Historija srednjovjekovne bosanske države II
 • 30. septembar, 15:30 - Opća historija srednjeg vijeka I
 • 30. septembar, 16:00 - Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I

III godina
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

 • 24. septembar, 14:00 - svi predmeti

dr. sc. Izet Šabotić, vanr. prof.

 • 25. septembar, 11:00 - Opća historija novog vijeka I; Arhivistika
 • 26. septembar, 11:00 - Opća historija novog vijeka II
Last modified on
Hits: 23

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
o ispitnim terminima

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante, te dodatni septembarski termin za redovne studente na svim predmetima prof. dr. Senaida Hadžića su sljedeći:

 • Pismeni dio ispita: utorak, 24. septembar, 14:00
 • Usmeni dio ispita: četvrtak, 26. septembar, 16:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 25