Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
Mersiha Imamović

Mersiha Imamović

Mersiha Imamović has not set their biography yet

Predavanja iz Historije jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I bit će održana:

- 27.10.2017. s početkom u 13.00h, i

- 28.10.2017.

                                                               Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 13

Na usmeni:

Omerčić Sabina

Nisu položili:

Kršić  Rodoljub

Hadžić  Ahmed

Usmeni ispit bit će održan 29.9.2017. u 11.15 sati

                                                                      Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 21

Usmeni ispit iz Historije jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I i II bit će održan 29.9.2017. s početkom u 12.30h

Last modified on
Hits: 26

Položio:

Hrustić Vedad

Na usmeni:

Kršić Rodoljub

Usmeni ispit bit će održan 29.9.2017. u 11.15 sati

                                                                                             Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 16

             Nastavni predmet

Datum

Opšta historija srednjeg vijeka I

27.9.2017. u 15.00 sati

Historija srednjovjekovne bosanske države I

28.9.2017. u 15.30 sati

Historija srednjovjekovne bosanske države II

28.9.2017. u 16.00 sati

                                                                           Predmetni nastavnik

                                                                                           Prof. dr Midhat Spahić

Last modified on
Hits: 22

Nastavni predmet:

Datum ispita:

Historija starog Istoka

 25.9.2017. u 12.00h

Opća arheologija

 25.9.2017. u 12.00h

Historija stare Grčke i helenizma

 26.9.2017. u 12.00h

Historija Bosne i Hercegovine u predhistorijsko i antičko doba

 26.9.2017. u 12.00h

Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I

26.9.2017. u 12.00h

Arheologija Bosne i Hercegovine

27.9.2017. u 12.00h

Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II

27.9.2017. u 12.00h

Historija starog Rima

28.9.2017. u 12.00 h

Last modified on
Hits: 24