Obavještenje

Ispiti iz predmeta prof. dr. Senaida Hadžića za apsolvente i imatrikulante biće održani u sljedećim terminima:

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.