Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Rezultati ispita

Posted by on in Oglasna ploča
  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 90
  • Print

Rezultati ispita održanog 24. septembra iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća:

  • Broj indeksa: 8/31/14        - Bodova (7)
  • Broj indeksa: VII-624/10    - Bodova (6)

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita.
Usmeni ispit će biti održan 26. septembra u 16:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on