Rezultati ispita iz predmeta Pomoćne historijske nauke I, održanog 28. 1. 2020.

 Broj indeksa Broj bodova 
 8-13/18 Devet (9) 
 8-8/18 Sedam (7) 

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita. 
Usmeni ispit biće održan 14. 2. 2020. sa početkom u 09:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.