Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Rezultati ispita

Posted by on in Oglasna ploča
  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 36
  • Print

REZULTATI ISPITA
iz predmeta prof. dr. Senaida Hadžića 

1. Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću

  • 8-17/16 - osam (8),
  • 8-13/17 - osam (8),
  • 8-1/15 - sedam (7)

Ispite iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća, Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću i Metodika nastave historije nije položio nijedan student.

Napomena: Uvid u radove moguće je izvršiti u terminu održavanja usmenog dijela ispita.
Usmeni dio ispita biće održan u srijedu29jula sa početkom u 16:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on