Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Historija Bosne i Hercegovine pod austrougarskom upravom, Historija Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, Historija evropskih integracija:

ponedjeljak, 25. 9. 2017. u 14.00. (pismeni i usmeni)
- Historija religija I i II: ponedjeljak 25. 9. 2017 u 15.30 (pismeni i usmeni)
Last modified on
Hits: 3

Nastavni predmet:

Datum ispita:

Historija starog Istoka

 25.9.2017. u 12.00h

Opća arheologija

 25.9.2017. u 12.00h

Historija stare Grčke i helenizma

 26.9.2017. u 12.00h

Historija Bosne i Hercegovine u predhistorijsko i antičko doba

 26.9.2017. u 12.00h

Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I

26.9.2017. u 12.00h

Arheologija Bosne i Hercegovine

27.9.2017. u 12.00h

Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II

27.9.2017. u 12.00h

Historija starog Rima

28.9.2017. u 12.00 h

Last modified on
Hits: 4

Na usmeni:

Divković Matej

Hrustić  Vedad

Kršić  Rodoljub

Usmeni ispit bit će održan 22.9.2017. u 11.00h

                                                              Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 7

Položila:

Lejlić  Azra

Na usmeni:

Bakalović  Faruk

Rajcer Toni

Mandžić  Esad

Omerčić  Sabina

Nisu položili:

Kršić  Rodoljub

Hadžić  Ahmed

Šišić  Sevlija

Dardagan  Ermin

Alić Armin

Usmeni ispit bit će održan 22.9.2017. u 11.00h

U istom terminu moguće je izvršiti uvid u test.

                                                             Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 5

Položili:

Čavalić Edna... 10 bodova

Jahić  Sead .... 9 bodova

Usmeni ispit bit će održan 22.9.2017. u 12.00h

                                                           Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 6