Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Rezultati ispita održanog od 26.10.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-1166/12

6

12-75/13

6

       

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 26.10.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

7-612/10

6

   
       

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

7-360/5

6*

   
       

Metodika nastave historije I

8-772/13

7

8-686/11

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 43

Predavanja iz Historije jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I bit će održana:

- 27.10.2017. s početkom u 13.00h, i

- 28.10.2017.

                                                               Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 12

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polaži ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 26.10.2017. po slijedećem rasporedu:

  • Metodika nastave historije I  15:00h
  • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
  • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
  • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 30.10.2017 u 18:00 sati

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 26.10.2017 u 15 sati.:

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 30.10.2017 u 18:00

Last modified on
Hits: 88

Posted by on in Oglasna ploča

Predavanja kod dr.sc. Denisa Bećirovića, doc. planirana su za subotu 7.10.2017. u 9 sati.

Last modified on
Hits: 19

Na usmeni:

Omerčić Sabina

Nisu položili:

Kršić  Rodoljub

Hadžić  Ahmed

Usmeni ispit bit će održan 29.9.2017. u 11.15 sati

                                                                      Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 20