Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispiti za apsolvente i imatrikulante iz predmeta kod prof. dr. Senaida Hadžića biće održani u sljedećim terminima:

 • pismeni dio: utorak, 26. novembar 15:30.
 • usmeni dio: četvrtak, 28. novembar u 15:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red prof.

Last modified on
Hits: 59

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
za studente druge godine

Predavanja kod doc. dr. Marijana Premovića iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I i Pomoćne historijske nauke I biće održana u sljedećim terminima:

 • četvrtak, 31. oktobar, 17:00-20:00*  (135),
 • petak, 1. novembar,   08:00-14:00    (105),
 • subota, 2. novembar, 10:00-16:00 (105)

(*ili po dogovoru sa predmetnim nastavnikom)

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 74

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante na predmetima prof. dr. Senaida Hadžića su sljedeći:

 • pismeni dio: srijeda, 30. oktobar u 16:00,
 • usmeni dio: ponedjeljak, 4. novembar u 17:00

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

 

Last modified on
Hits: 73

OBAVJEŠTENJE
za studente IV godine

Zbog potrebe za izmjenom rasporeda nastave, promijenjen je termin održavanja vježbi iz predmeta Opća historija savremenog doba I kod Mr. Semira Hadžimusića, stručnjaka iz prakse. Novi termin je četvrtak od 15:30 do 17:00 u učionici 105
Korigovani raspored objavljen je na oglasnoj ploči i dostupan je na web stranici.

Last modified on
Hits: 95

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita održanog 24. septembra iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća:

 • Broj indeksa: 8/31/14        - Bodova (7)
 • Broj indeksa: VII-624/10    - Bodova (6)

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita.
Usmeni ispit će biti održan 26. septembra u 16:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 90