Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita iz predmeta Pomoćne historijske nauke I, održanog 28. 1. 2020.

 Broj indeksa Broj bodova 
 8-13/18 Devet (9) 
 8-8/18 Sedam (7) 

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita. 
Usmeni ispit biće održan 14. 2. 2020. sa početkom u 09:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 81

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita od 20. 1. 2020.

 Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. st.
 Broj indeksa Broj bodova  Broj indeksa Broj bodova
 8-12/17  Šest (6*) 8-13/17 Šest (6)
8-4/17 Osam (8) 8-14/17 Devet (9)

 

 Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću
 Broj indeksa Broj bodova 
 8-4/14 Sedam (7) 

 

 Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću    
 Broj indeksa Broj bodova 
 8-6/15 Osam (8) 

 

 Metodika nastave historije I    
 Broj indeksa Broj bodova  Broj indeksa Broj bodova 
 8-27/16 Osam (8)  8-9/16  Osam (8) 
 8-11/16 Osam (8)  8-27/14  Sedam (7) 
8-22/16 Osam (8) 8-18/16 Sedam (7)
VII-624/10 Osam (8) 8-735/12 Sedam (7)


Napomena
: Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita. Usmeni ispit biće održan 22.1.2020. sa početkom u 15:30. 

Predmetni nastavnik

Dr.sc. Senaid Hadžić, red.prof.

Last modified on
Hits: 90

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispiti iz predmeta kod prof. dr. Senaida Hadžića za apsolvente i imatrikulante biće održani u sljedećim terminima:

  • pismeni dio: ponedjeljak, 20. januar u 12:00,
  • usmeni dio: srijeda, 22. januar u 16:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 79

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispiti za apsolvente i imatrikulante iz predmeta prof. dr. Senaida Hadžića biće održani u srijedu08. januara 2020. godine sa početkom u 14:00 u učionici 135.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 0

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Predavanja za studente druge godine kod doc. dr. Marijana Premovića biće održana u sljedećim terminima:

  • četvrtak, 5. decembar sa početkom u 17:00 (učionica 135),
  • petak, 6. decembar od 08:00 do 15:00 (učionica 105),
  • subota, 7. decembar od 08:00 do 16:00 (učionica 105).

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 94