Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

         Položili

Broj bodova

Muharemović  Ibrahim

39,5

Hasanović  Almedin

32

Zukanović  Edin

30

Mustafić  Muamer

29

Tadić  Valentina

26,5

           Na usmeni

 

Mušić Sanita

 

Mamanović  Denis

 

Usmeni ispit bit će obavljen 24.1.2018. u 12.00h

U istom terminu moguće je izvršiti uvid u test

                                                        Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 40

                       Položili

Broj bodova

Bikić  Nermina

92,5

Bedak  Sedin

91

Parlić Amina

82,5

Odobašić Ševal

68

Ibrišević  Ervin

56

             Nisu položili

 

Delić  Ahmed

 

Divković  Matej

 

                                              

                                                           Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 49

                    Položili

Broj bodova

Muharemović  Ibrahim

42

Hasanović  Almedin

35

Zukanović  Edin

30

Mustafić  Muamer

27

Mamanović Denis

26*

Tadić  Valentina

26*

Mušić  Sanita

26*

                                               Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 52

Rezultati ispita održanog od 26.10.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-1166/12

6

12-75/13

6

       

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 26.10.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

7-612/10

6

   
       

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

7-360/5

6*

   
       

Metodika nastave historije I

8-772/13

7

8-686/11

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 103

Predavanja iz Historije jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I bit će održana:

- 27.10.2017. s početkom u 13.00h, i

- 28.10.2017.

                                                               Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 66