Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polaži ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 26.10.2017. po slijedećem rasporedu:

  • Metodika nastave historije I  15:00h
  • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
  • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
  • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 30.10.2017 u 18:00 sati

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 26.10.2017 u 15 sati.:

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 30.10.2017 u 18:00

Last modified on
Hits: 206

Posted by on in Oglasna ploča

Predavanja kod dr.sc. Denisa Bećirovića, doc. planirana su za subotu 7.10.2017. u 9 sati.

Last modified on
Hits: 75

Na usmeni:

Omerčić Sabina

Nisu položili:

Kršić  Rodoljub

Hadžić  Ahmed

Usmeni ispit bit će održan 29.9.2017. u 11.15 sati

                                                                      Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 69

Usmeni ispit iz Historije jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I i II bit će održan 29.9.2017. s početkom u 12.30h

Last modified on
Hits: 74

Položio:

Hrustić Vedad

Na usmeni:

Kršić Rodoljub

Usmeni ispit bit će održan 29.9.2017. u 11.15 sati

                                                                                             Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 63