Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispiti za apsolvente i imatrikulante na predmetima kod prof. dr. Izeta Šabotića biće održani u petak, 29. novembra u 14:00. 

Predmetni nastavnik

dr. sc. Izet Šabotić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 0

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispiti za apsolvente i imatrikulante iz predmeta kod prof. dr. Senaida Hadžića biće održani u sljedećim terminima:

  • pismeni dio: utorak, 26. novembar 15:30.
  • usmeni dio: četvrtak, 28. novembar u 15:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red prof.

Last modified on
Hits: 102

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
za studente druge godine

Predavanja kod doc. dr. Marijana Premovića iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I i Pomoćne historijske nauke I biće održana u sljedećim terminima:

  • četvrtak, 31. oktobar, 17:00-20:00*  (135),
  • petak, 1. novembar,   08:00-14:00    (105),
  • subota, 2. novembar, 10:00-16:00 (105)

(*ili po dogovoru sa predmetnim nastavnikom)

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 121

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante na predmetima prof. dr. Senaida Hadžića su sljedeći:

  • pismeni dio: srijeda, 30. oktobar u 16:00,
  • usmeni dio: ponedjeljak, 4. novembar u 17:00

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

 

Last modified on
Hits: 115

OBAVJEŠTENJE
za studente IV godine

Zbog potrebe za izmjenom rasporeda nastave, promijenjen je termin održavanja vježbi iz predmeta Opća historija savremenog doba I kod Mr. Semira Hadžimusića, stručnjaka iz prakse. Novi termin je četvrtak od 15:30 do 17:00 u učionici 105
Korigovani raspored objavljen je na oglasnoj ploči i dostupan je na web stranici.

Last modified on
Hits: 135