Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita održanog 24. septembra iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća:

 • Broj indeksa: 8/31/14        - Bodova (7)
 • Broj indeksa: VII-624/10    - Bodova (6)

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu održavanja usmenog ispita.
Usmeni ispit će biti održan 26. septembra u 16:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 136

Posted by on in Oglasna ploča

Dodatni septembarski ispitni termini za polaganje predmeta su sljedeći:

II godina
dr. sc. Midhat Spahić, vanr. prof.

 • 25. septembar, 15:30 - Historija srednjovjekovne bosanske države I
 • 25. septembar, 16:00 - Historija srednjovjekovne bosanske države II
 • 30. septembar, 15:30 - Opća historija srednjeg vijeka I
 • 30. septembar, 16:00 - Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I

III godina
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

 • 24. septembar, 14:00 - svi predmeti

dr. sc. Izet Šabotić, vanr. prof.

 • 25. septembar, 11:00 - Opća historija novog vijeka I; Arhivistika
 • 26. septembar, 11:00 - Opća historija novog vijeka II
Last modified on
Hits: 125

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
o ispitnim terminima

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante, te dodatni septembarski termin za redovne studente na svim predmetima prof. dr. Senaida Hadžića su sljedeći:

 • Pismeni dio ispita: utorak, 24. septembar, 14:00
 • Usmeni dio ispita: četvrtak, 26. septembar, 16:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 123

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati pismenih ispita održanih 16. i 17. septembra 2019. godine

Predmet Broj indeksa Broj bodova
 Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću  8-22/16
 8-27/16
 8-23/14

7
6*

 Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću  8-9/16
 Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću
 do kraja 18. stoljeća
 8-13/15   6*

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu usmenog ispita.
Termin održavanja usmenog ispita je četvrtak, 19. septembar 2019. godine.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 115

Posted by on in Oglasna ploča

Pismeni dijelovi ispita iz predmeta prof. dr. Senaida Hadžića biće održani u sljedećim terminima:

 • Ponedjeljak, 16. septembar; 14:00 -
  • Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća,
  • Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću

 • Utorak, 17. septembar; 14:00       
  • Metodika nastave historije I,
  • Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću
Last modified on
Hits: 117