Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

Ispit iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II kod doc. dr. Marijana Premovića biće održan u sljedećim terminima:

  • Pismeni dio - 2. septembar u 15:00,
  • Usmeni dio - 13. septembar u 09:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 136

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita održanih 26. 8. 2019. godine:

Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća

Broj indeksa: 8-668/11 - ocjena (7)

Historija Bosne i Hercegovine u XIX stoljeću:

Broj indeksa: VII-624/10 - ocjena (6*)

Metodika nastave historije I:

Broj indeksa: 8-31/14 - ocjena (7); 8-6/15 - ocjena (7)

Uvid u radove studenti mogu izvršiti u terminu usmenog ispita.

Predmetni nastavnik

 

                  

 

 

Last modified on
Hits: 120

OBAVJEŠTENJE
o ispitnim terminima za apsolvente i imatrikulante

Ispiti iz predmeta kod dr. sc. Senaida Hadžića, red. prof., biće održani u sljedećim terminima:

Pon, 26. 8., 14:00 - Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća
                 14:00 - Metodika nastave historije I
                 14:00 - Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću

Uto, 27. 8., 14:00 - Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 123

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
za studente druge godine

 

Usmeni ispit iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II kod doc. dr. sc. Marijana Premovića biće održan 12. jula u 09:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 163

OBAVJEŠTENJE

Rezultati pismenih završnih ispita održanih 24. i 25. 6. 2019. godine:

Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću
Broj indeksa: 8/21/16 - Šest (6)
____________

Studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.
Predmetni nastavnik

 

Last modified on
Hits: 691