Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

                           Položili

           Broj bodova

Bikić Nermina

35

Haračić Eldar

26*

Delić Ahmed

26*

Odobašić Ševal

26*

                 Nije položio

 

Halilčević Mirza

11

Upis ocjena 3.6.2017. u 13.00 h. U istom terminu moguće je izvršiti uvid u test.

                                                                                                                                                                            Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 48

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 3.7.2017. po slijedećem rasporedu:

  • Metodika nastave historije I  15:00h
  • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
  • Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00
  • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
  • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 5.7.2017 u 10 sati.

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti (razredna nastava/ predškolski odgoj) koji polažu ispit iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 3.7.2017. u 16 sati.

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 5.7.2017 u 9:30

Last modified on
Hits: 199

Položili:

Prezime i ime

Broj bodova iz pismenog dijela ispita

Arifović Suljo

22

Lejlić Azra

12

Omerčić Sabina

12,5

Junuzović Varisa

14

Božić Miroslava

12

Usmeni ispit bit će obavljen 23.6.2017. u 15.00

                                                                        Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 49

                               Položili

Broj bodova

Odobašić  Ševal

41,5

Parlić  Amina

36,5

Bikić  Nermina

35,5

Bedak  Sedin

33,5

Delić  Ahmed

32,5

Ibrišević  Ervin

30

Čolić  Sefer

26*

                          Nije položio

 

Hrustić  Vedad

 

Upis ocjena - 23.6.2017. u 13.00h

                                                                Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 51

Položila:

Ramić Naida .... 27

Na usmeni:

Halilčević  Mirza

Nije položila:

Musić  Raisa

Usmeni ispit bit će održan 23.6.2017. u 11.30h

                                                               Predmetni  nastavnik

Last modified on
Hits: 50