Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Položili:

Čavalić Edna... 10 bodova

Jahić  Sead .... 9 bodova

Usmeni ispit bit će održan 22.9.2017. u 12.00h

                                                           Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 59

Obavještavaju se studenti koji polažu ispite (dodatni septembarski rok) kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 26.9.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 28.9.2017 u 16:30 sati

Obavještavaju se studenti (razredna nastava/ predškolski odgoj) koji polažu ispit (dodatni septembarski rok) iz predmeta Historija Bosne i Hercegovine kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dio biti održan 26.9.2017. u 15 sati.

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 28.9.2017 u 16:30

Last modified on
Hits: 140

Rezultati ispita održanog od 18 i 19.9.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Metodika nastave historije I

VII-605/10

7

VII-612/10

7

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-445/07

6

VIII-760/13

6

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

VII-440/02

6*

VII-621/10

7

Historija BiH u 19. stoljeću

VIII-11/14

10

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan po slijedećem rasporedu: Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII st 20.9 u 16; Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću 20.9 u 17h; Historija BiH u 19. stoljeću 21.9 u 16 sati. Metodika nastave historije 21.9. u 17h. Termini usmenog ispita se odnose i na apsolvente i imatrikulante.

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

Rezultati ispita održanog od 18.9.2017.

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-19/15

6

6-1231/14

8

6-1251/14

8

6-11/15

7

12-8/15

8

12-28/15

6

12-22/15

6*

12-3/15

6*

12-1/15

6*

6-1193/12

6*

12-20/15

6*

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan 21.9 u 15 sati

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 244

Položili:

Osmičević Dino........ 11 bodova

Bajramović  Belmin... 9,5 bod.

Jahić  Sead ........ 9 bod.

Čavalić  Edna...... 9 bod.

Nurković  Azra .... 7 bod.

Usmeni ispit bit će održan 22.9.2017. u 12.00h

                                                      Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 67

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 18.9.2017. po slijedećem rasporedu:

 • Metodika nastave historije I  15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 15:00h
 • Historija BiH pod osmanskom vlašću u 15:00
 • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:00h
 • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:00h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 20.9.2017 u 16 sati

Last modified on
Hits: 104