Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Predavanja iz Historije međunarodnih odnosa II i Historije evropskih integracija bit će održana:

- 24.5.2018. s početkom u 14.00h, i

- 25.5.2018. s početkom u 11.00h

                                                        Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 110

Položili:

Muharemović Ibrahim ...36 

Zukanović  Edin ...........29

Nisu položili:

Mamanović  Denis

Mustafić  Muamer

Tadić Valentina

Hasanović  Almedin

                             Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 118

Predavanja iz Historije evropskih integracija i Historije međunarodnih odnosa II bit će održana:

- 18.5.2018. s početkom u 14.00h, i

- 19.5.2018.

Last modified on
Hits: 125

Predavanja iz Historije srednjovjekovne bosanske države II bit će održana 20.4.2018. s početkom u 14.00h

                                          Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 132

Predavanja iz Historije evropskih integracija bit će održana 30.3.2018. s početkom u 14.00h

Predavanja iz Historije međunarodnih odnosa II bit će održana 31.3.2018.

                                      

                                                                      Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 139