Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Položili:

Žunić Sanel ............ 30 bodova

Junuzović Varisa ... 29 bodova        

Na usmeni:       

Divković Matej (odgovarati Helenizam)

Omerčić Sabina (sve odgovarati)

Ramić Naida (sve odgovarati)

Hrustić Vedad (sve odgovarati)

Nisu položili:

Halilčević Mirza

Musić Raisa

Upis ocjena – 5.5.2017. u 15.00 sati

Usmeni ispit bit će održan 9.5.2017. u 15.00 sati

                                                           Predmetni nastavnik

                                                           Prof. dr Bego Omerčević

Last modified on
Hits: 69

Položio:

Fazlić  Adi - 13 bodova

Usmeni ispit bit će obavljen 29.4.2017. 

Last modified on
Hits: 60

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti koji polažu ispite kod dr. sc. Senaida Hadžića, vanr. prof da će pismeni dijelovi ispita biti održani 24.4.2017. po slijedećem rasporedu:

  • Metodika nastave historije I  16:00h
  • Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća 16:00h
  • Historija zemalja JI Evrope u XIX stoljeću 16:30h
  • Historija BiH u XIX stoljeću u 16:30h

 Termin usmenog dijela ispita održat će se 27.4. u 16:00

Last modified on
Hits: 179

Obavještavaju se studenti da je došlo do promjene ispitnih termina za predmete:

Historija BiH pod osman. vlašću do kraja 18. s - umjesto 10.4 u 16, novi datum 11.4. u 16

Historija Bosne i Hercegovine u 19 stoljeću umjesto 10.4 u 16, novi datum 11.4. u 16

Historija zemalja j.i. Evrope u 19. stoljeću umjesto 10.4 u 16, novi datum 11.4. u 16

 

Last modified on
Hits: 98
 

Rezultati ispita održanog od 27.3.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

         

Historija BiH u 19. stoljeću

VII-586/09

7

   
       

Metodika nastave historije I

8-728/12

6

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita.

                                                          Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 262