Oglasna ploča

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

 

Rezultati ispita održanog od 28 i 29.8.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

8-11/14

8

8-22/14

7

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

8-782/13

7

   

Historija BiH do kraja XVIII stoljeća 30.8.2017 u 16 sati; Historija zemalja Ji Evrope u 19 stoljeću 30.8.2017 u 17 sati.

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

 

Rezultati ispita održanog od 28.8.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-6/15

6

6-1214/14

8

6-28/15

7

6-1/15

8

6-26/15

6

12-23/15

6

12-8/15

7

12-28/15

6

12-11/15

8

12-10/15

6

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita koji će biti održan 5.9.2017. u 16:30

                                                            Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 85

Na usmeni:

Hrustić Vedad

Nije položila:

Musić  Raisa

..............................................................

Usmeni ispit bit će održan 30.8.2017. u 12.00h.

U istom terminu moguće je izvršiti uvid u test.

                                                                  Predmetni nastavnik

 

Last modified on
Hits: 74

Položio:

Divković Matej... 26 bodova

Last modified on
Hits: 74

                              Položili

Broj bodova

Djedović  Belmin

21

Ajšić  Emir

17

Ibrić  Merima

9

                         Nisu položili

 

Perhatović  Nizama

5

Fazlić  Emir

2,5

Usmeni ispit bit će obavljen 7.7.2017., s početkom u 14.00h. U istom terminu moguće je izvršiti uvid u test.

                                                                                              Predmetni nastavnik

Last modified on
Hits: 95
 

Rezultati ispita održanog od 3 i 4.7.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija BiH u 19. stoljeću

8-31/14

7

8-689/11

7

VII-516/08

6*

   

Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću

VII-509/08

6*

VII-624/10

7

       

Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja XVIII stoljeća

8-728/12

6*

8-782/13

7

Metodika nastave historije I

VII-231/04

7

8-761/13

7

Usmeni ispiti: Metodika nastave historije I 5.7. u 9:30; Historija BiH u 19. 5.7. u 10sati ; Historija zemalja JI Evrope u 19. stoljeću 6.7. u 10 sati; Historija BiH do kraja XVIII stoljeća 6.7. u 10 sati. Studenti imaju pravo uvida u terminu održavanja usmenog ispita

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

 

 

Rezultati ispita održanog od 3.7.2017

Predmet

Broj indeksa

Broj bodova

Broj indeksa

Broj bodova

Historija Bosne i Hercegovine (r/n po)

6-27/15

6*

12-32/15

7

12-30/15

6

12-26/15

6

6-29/15

6

6-31/15

7

6-11/15

6

6-1216/14

7

6-24/15

7

   

Napomena: studenti imaju pravo uvida u rad u terminu održavanja usmenog ispita 5.7. u 9:30

                                                             Predmetni nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

Last modified on
Hits: 256