Oglasna ploča

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.

Oglasna ploča

Posted by on in Oglasna ploča

OBAVJEŠTENJE
o ispitnim terminima

Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante, te dodatni septembarski termin za redovne studente na svim predmetima prof. dr. Senaida Hadžića su sljedeći:

 • Pismeni dio ispita: utorak, 24. septembar, 14:00
 • Usmeni dio ispita: četvrtak, 26. septembar, 16:30.

Predmetni nastavnik
dr. sc Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 25

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati pismenih ispita održanih 16. i 17. septembra 2019. godine

Predmet Broj indeksa Broj bodova
 Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću  8-22/16
 8-27/16
 8-23/14

7
6*

 Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću  8-9/16
 Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću
 do kraja 18. stoljeća
 8-13/15   6*

Studenti imaju pravo uvida u radove u terminu usmenog ispita.
Termin održavanja usmenog ispita je četvrtak, 19. septembar 2019. godine.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.

Last modified on
Hits: 22

Posted by on in Oglasna ploča

Pismeni dijelovi ispita iz predmeta prof. dr. Senaida Hadžića biće održani u sljedećim terminima:

 • Ponedjeljak, 16. septembar; 14:00 -
  • Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća,
  • Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću

 • Utorak, 17. septembar; 14:00       
  • Metodika nastave historije I,
  • Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću
Last modified on
Hits: 24

Posted by on in Oglasna ploča

Ispit iz predmeta Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II kod doc. dr. Marijana Premovića biće održan u sljedećim terminima:

 • Pismeni dio - 2. septembar u 15:00,
 • Usmeni dio - 13. septembar u 09:00.

Predmetni nastavnik
dr. sc. Marijan Premović, doc.

Last modified on
Hits: 37

Posted by on in Oglasna ploča

Rezultati ispita održanih 26. 8. 2019. godine:

Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća

Broj indeksa: 8-668/11 - ocjena (7)

Historija Bosne i Hercegovine u XIX stoljeću:

Broj indeksa: VII-624/10 - ocjena (6*)

Metodika nastave historije I:

Broj indeksa: 8-31/14 - ocjena (7); 8-6/15 - ocjena (7)

Uvid u radove studenti mogu izvršiti u terminu usmenog ispita.

Predmetni nastavnik

 

                  

 

 

Last modified on
Hits: 26