dr. sc. Izet Šabotić, vanredni profesor

Rođen 03. juna 1964. godine u mjestu Tucanjama kod Berana - Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio u mjestu rođenja, a Pedagošku akademiju u Skoplju, 1985. godine. Filozofski fakultet, Odsjek za historiju i geografiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Postdiplomski studij, Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću, završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te magistrirao na temi "Seljačke radne zadruge na području Tuzlanske oblasti 1945 - 1953. godine".  Doktorirao 24. maja 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na temu „Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine“.


Radio u više osnovnih i srednjih škola na području Bosne i Hercegovine u periodu 1985. – 1994. Od avgusta 1994. godine radi u Arhivu Tuzlanskog kantona, prvo na poslovima arhiviste na zaštiti arhivske građe van arhiva, a od početka 2002. godine, do danas, na poslovima direktora Arhiva.


Kao spoljni saradnik izvodi nastavu od akademske 2000/2001. do 2006/2007 godine (vježbe), a od 2008/2009 predavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na Odsjeku za historiju iz predmeta: "Novi vijek", "Arhivistika", “Arhivska praksa” i “Diplomski rad”. Na istom fakultetu 16. maja 2005. godine biran u zvanje “Višeg asistenta”, a 21. aprila 2009. godine u zvanje “docenta” na užu naučnu oblast “Novi vijek”. Od decembra 2010. godine na 40 posto radnog vremena zasnovao radni odnos na Filozofskom fakultetu univerziteta u Tuzli.

 

Učestvovao je kao izlagač na brojnim međunarodnim naučnim  i stručnim skupovima u Bosni i Hercegovini i više evropskih zemalja. Također je učestvovao u pripremi i organizaciji brojnih naučnih skupova održanih u Bosni i Hercegovini iz oblasti historiografije i arhivistike. Predsjednik je Organizacionog odbora međunarodnog savjetovanja  "Arhivska praksa". Glavni i odgovorni urednik časopisa: Arhivska praksa i Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, te član redakcija nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i drugih publikacija (vidjeti bibliografiju). Član je više stručnih i naučnih komisija svih nivoa iz oblasti arhivistike i historije. 
Autor je i koautor tri publikacije i tri udžbenika, te više od 100 stručnih i naučnih radova iz oblasti arhivistike, historiografije i informacijskih tehnologija objavljenih u domaćim i stranim stručnim i naučnim časopisima. Urednik i recezent je više publikacija iz oblasti historiografije i arhivistike.


Značajan doprinos dao je u obrazovno-kulturnom životu Tuzle i šire, aktivno sudjelujući u brojnim kulturnim, naučnim i stručnim manifestacijama. U vremenu od 1998. do 2002, te od 2006 do 2010. godine, obavljao  funkciju predsjednika Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine – Ogranak Tuzla. Danas je član UO Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, aktualni predsjednik Arhivističkog udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik UO Foruma kulture Sjeveroistočne Bosne, član UO Foruma kulture Bosne i Hercegovine, te potpredsjednik Općinskog društva BZK  „Preporod“ Tuzla, član Savjeta Zajednice BZK TK „Preporod“ TK i član Savjeta Matičnog odbora BZK „Preporod“ Bosne i Hercegovine.
Za postignute rezultate više puta nagrađivan, a u oblasti arhivske djelatnosti 2005. godine stekao je  najveće zvanje „arhivski savjetnik“.