dr. sc. Midhat Spahić, vanredni profesor

Rođen 4. aprila 1971. godine u Donjim Raincima. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet u Tuzli, Odsjek historija i geografija završio 1999. godine, za uspjeh u toku studija proglašen je studentom generacije. Predavao je historiju u gimnaziji «Ismet Mujezinović», te historiju i geografiju u gimnaziji «Meša Selimović» u Tuzli. Od 2011/12. akademske godine predaje historiju srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjek historija. Odbranio je magistarski rad 7. maja 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, mentor Akademik Prof.dr. Sima Ćirković, pod naslovom «Franjevački samostani za vrijeme turskog osvajanja Bosne» i doktorsku disertaciju 14. februara 2011. godine pod naslovom «Kralj Stjepan Tomaš i njegovo doba». Sada je zaposlen u Pedagoškom zavodu Tuzla na poslovima stručnog savjetnika za historiju i geografiju. Od školske 2011/12.godine pokrenuo je takmičenje iz historije i geografije u osnovnim i srednjim školama TK. Član je Odbora za reformu historije u Bosni i Hercegovini. Poslednjih desetak godina intenzivno se bavio istraživanjem historije srednjovjekovne Bosne u Državnom arhivu Dubrovnik.

Pisanjem se počeo baviti još za vrijeme studija, objavio je preko dvadeset stručnih i naučnih radova, koautor je udžbenika historija za peti razred (sa dr. Salih Jalimamom) i knjige «Znameniti Tuzlaci» (sa mr. Kemalom Bašićem). Bio je urednik knjige dr. Saliha Jalimama «Historija bosanskih bogomila», recenzent udžbenika historije za VIII i IX razred devetogodišnje osnovne škole, te knjiga dr. Ivana Balte «Iz prošlosti grada na vodi» i Seudina Muratovića, Zehudina Maslića, «Stećci na području općine Živinice». Učestvovao je na međunarodnim naučnim simpozijumima u Tuzli, Zenici, Mostaru, Prijepolju, Zagrebu, Gračanici, Kalesiji, Srebreniku i Sarajevu. Koautor je međunarodnog projekta i priručnika za profesore historije «Svakodnevni život u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji». Na studijskom putovanju u Gracu, Austriji, boravio je i istraživao na institutu i Pravnom fakultetu.