dr. sc. Denis Bećirović, vanredni profesor

Rođen je 1975. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli završio u martu 1998. godine i stekao zvanje profesora historije - geografije. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisao je 2000. godine iz oblasti: Savremena historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Navedeni postdiplomski studij je završio 2002. godine sa prosječnom ocjenom 9,5. Zvanje magistra historijskih nauka je stekao u junu 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U januaru 2010. godine je stekao zvanje doktora historijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

Angažovan je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u zvanju docenta za užu nastavno-naučnu oblast „Savremeno doba“. Profesor je na predmetima: Historija zemalja jugoistočne Evrope Savremenog doba I i Historija zemalja jugoistočne Evrope Savremenog doba II. Član je Odbora za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Prije angažmana na Univerzitetu u Tuzli bio je zaposlen kao nastavnik historije u Osnovnoj školi i profesor historije u Srednjoj školi. Položio je stručni ispit za rad u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Na poziv Biroa za obrazovanje i kulturu Stejt dipartmenta Sjedinjenih Američkih Država učestvovao u International Visitors Leadership Program of the United States Department of State „The Role of the Legislative Branch“ (Washington - New York, oktobar – novembar 2007. godine).

Predmet njegova znanstvenog istraživanja je historija Bosne i Hercegovine i Jugoistočne Evrope i odnosa države i vjerskih zajednica u XX stoljeću. Aktivno je participirao u zemlji i inozemstvu na brojnim znanstvenim konferencijama i simpozijumima iz historiografije i drugih društvenih nauka. Sarađivao je sa raznim znanstvenim časopisima: Prilozi (Časopis Instituta za istoriju u Sarajevu), Tokovi istorije (Časopis Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu),Historijska traganja (Časopis Instituta za istoriju u Sarajevu), Saznanja (Časopis za historiju u Tuzli), Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika (Časopis Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine u Sarajevu), Bošnjačka pismohrana (Časopis za povijest i kulturu u Zagrebu), Arhivska praksa (Časopis Arhiva Tuzlanskog kantona u Tuzli), Stav (Časopis za društvena pitanja, kulturu i umjetnost u Tuzli). Pored toga, objavio je i više izvornih znanstvenih članaka u raznim zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Autor je dvije knjige: Informbiro i sjeveroistočna Bosna i Islamska zajednica u Bosni i Herc egovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije.

Životnom mozaiku autora treba dodati i njegovo aktivno participiranje u društvenom životu Bosne i Hercegovine. Osnovni ciljevi društvenog angažmana autora bili su promoviranje i razvoj ljudskih prava i građanskih sloboda, te razvoj obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini. Zbog takvog angažmana dobitnik je brojnih priznanja i nagrada: Međunarodna nevladina organizacija GARIVO (Gardens Righteous World wide) mu je zbog borbe za afirmaciju građanskih prava i sloboda dodijelila nagradu za afirmaciju građanske hrabrosti „Duško Kondor“, 2008. godine; Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u mu je dodijelilo „Povelju za izuzetno angažovanje i doprinos u zaštititi i čuvanju antifašističkih tekovina i vođenju borbe za suverenu, nezavisnu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu“, 2009. godine; Evropski pokret u Bosni i Hercegovini mu je dodijelio plaketu „Najbolji zastupnik u Bosni i Hercegovini od 2006. do 2010. godine“, 2010. godine.

Oženjen, otac dvoje djece.

Attachments:
Download this file (bibliografija denis.doc)bibliografija denis.doc52 kB