Amir Krpić, asistent

  Amir (Muhamed) Krpić rođen je 07. 01. 1995. godine u Tuzli, sa stalnim mjestom stanovanja u  mjesnoj zajednici Đurđevik, Grad Živinice. Osnovnu školu je završio u Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „Đurđevik“ u Đurđeviku, a srednju školu u Javnoj ustanovi Gimnazija Živinice u Živinicama. Dodiplomski studij je završio na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u julu akademske 2017/18. godine.

Akademske 2018/2019. godine upisao je drugi ciklus studija na studijskom programu Historija Bosne i Hercegovine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iste godine izabran je za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Novi vijek“. Pripravnički staž obavio je u matičnoj osnovnoj školi u Đurđeviku školske 2018/2019. godine.

Kao student prvog i drugog ciklusa studija učestvovao je na tribinama povodom 26. i 27. godišnjice referenduma za nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine sa referatima Referendum za nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine kroz štampu (Tuzla, 2018) i Bosna i Hercegovina nakon Dejtonskog sporazuma (1995-2018) (Tuzla, 2019), zatim nameđunarodnom seminaru za mlade povodom stote godišnjice završetka Prvog svjetskog rata 1918-2018: Building peace – Lessons from World War One (Sarajevo, 2018), te okruglom stolu Nacija, identitet i pluralno društvo – Sto godina od osnivanja Jugoslavenske muslimanske organizacije (Tuzla, 2019) sa referatom Kontinuiteti u politici Jugoslavenske muslimanske organizacije sa bošnjačkom politikom XIX stoljeća.

Izvještaji i prikazi:

  • Izvještaj sa tribine „Referendum za nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine – 27 godina poslije,Historijski pogledi, God. I, br. I, Tuzla, 2018.
  • Prikaz – Izet Šabotić, Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878-1918), Historijski pogledi, God. II, br. II, Tuzla, 2019.
  • Prikaz – Senaid Hadžić, Primjeri suživljenja: bilješke o tuzlanskom kraju u 19. stoljeću, Baština sjeveroistočne Bosne, br. 11, Tuzla, 2019.