Historijski pogledi

Časopis Historijski pogledi u izdavaštvu Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla.

Časopis Historijski pogledi čiji je izdavač Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, pokrenut je sa ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini, zatim sa ciljem proučavanja i istraživanja pitanja koja su vezana za modernu i savremenu historiju, kao i stvaranja novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima, tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima histsorije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa. Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr. Sead Selimović, urednik prof. dr. Izet Šabotić, a među članovima redakcije su istaknuti historičari poput prof. dr. Husnije Kamberovića, prof. dr. Senaida Hadžića, akademika prof. dr. Šerbe Rastodra, prof. dr. Adnana Velagića itd.