Prvi ciklus (BA)

Prvi ciklus studija na Odsjeku za historiju izvodi se u trajanju od četiri godine (osam semestara) i donosi 240 ECTS bodova. Po završetku studija studenti stiču zvanje bachelor historije (BA). Studij obuhvata širok spektar tema i pitanja koja se obrađuju, iz domena političke, privredne, kulturne, vojne, intelektualne, diplomatske, tehnološke historije, od najstarijih vremena do savremenog doba.

 Studij je ugrubo podijeljen tako da svaka studijska godina odgovara jednoj historijskoj epohi, primjenjujući tradicionalnu periodizaciju na četiri velike historijske epohe (stari vijek sa prahistorijom, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba). Na svakoj studijskoj godini (sa izuzetkom prvog semestra) težište studija postavljeno je na tri osnove: studij opšte historije, regionalne historije (Jugoistočna Europa) i nacionalne historije (Bosna i Hercegovina), u okvirima odgovarajućih vremenskih perioda. Osim nastavnih predmeta tog karaktera, studijski program je bogat jednim skupom ostalih predmeta koji preciznije obrađuju određene teme. Nastavni plan i program prvog ciklusa studija može se pogledati u prilogu ispod:

Silabusi za sve nastavne predmete prvog ciklusa studija po godinama dostupni su u bazi web-stranice Univerziteta u Tuzli na sljedećem linku: