Magistarski radovi

Popis završnih radova drugog ciklusa studija na Odsjeku za historiju

 

Kandidat Naslov teme Mentor Godina
Azir Osmanović Ratni zločin nad djecom Srebrenice (1992-1995.)  Sead Selimović  2019 
Nerman Kovačević Rimska vojna utvrđenja na tlu današnje Bosne i Hercegovine   Bego Omerčević 2018 
Edin Halilović Konzulati, njihova diplomatska i politička uloga i funkcija u Bosanskom ejaletu u vrijeme Velike istočne krize (1875.-1878.) Izet Šabotić 2018 
Dino Šakanović Industrija Tuzle u vremenu tranzicije (1988-2008)  Adnan Jahić 2018
Samir Begtić Položaj plemstva u bosanskom društvu od 1395. godine do 1435. godine   Midhat Spahić  2017 
Munever Džuzdanović Vojno-politički odnosi na prostoru sjeveroistočne Bosne u Drugom svjetskom ratu (1941.-1945.)   Adnan Jahić  2016 
Mehmed Musić Uloga rudarstva u privrednom razvoju srednjovjekovne bosanske države   Midhat Spahić 2016 
Adnan Buljubašić Tuzlanski kraj u Prvom svjetskom ratu - društvene i političke prilike   Izet Šabotić  2016 
Nermina Mehmedović Razvoj trgovine i zanatstva u Tuzli u zadnjim decenijama osmanske uprave (1850-1878)   Izet Šabotić  2016 
Ivana Andrić Protukomunističke grupe u tuzlanskom kraju (1945-1947)  Adnan Jahić  2016 
Ibrahim Kabil Hum u vrijeme hercega Stjepana Kosače (1435.-1466.)   Ivan Balta 2016 
Dino Ćorić Kulturno-prosvjetne prilike u sjeveroistočnoj Bosni (1945-1948)  Denis Bećirović 2015
Faruk Hasanhodžić Srednjovjekovna Bosna u periodu anarhije i nadmoći oblasnih gospodara od smrti Tvrtka I Kotromanića 1391. do početka druge vladavine kralja Tvrtka II Tvrtkovića 1421./.22.- pogled na političku, privrednu i društvenu situaciju   Ivan Balta 2015 
Jasmin Jajčević Kultura Tuzle u periodu 1945.-1953. godine  Sead Selimović 2014
Semir Hadžimusić Kultura Lukavca u periodu 1945.-1953. godine  Sead Selimović 2014
Fikret Kovačević Ostrožačka kapetanija   Senaid Hadžić  2014 
Šahbaz Sultanić Odnosi između Bosne i Srbije u XIV vijeku   Midhat Spahić 2014 
Mensura Saltagić Kolonizacija bosanskohercegovačkih prostora u rimsko doba   Bego Omerčević  2014 
Mirza Čehajić Agrarne prilike na širem tuzlanskom području u drugoj polovini 19. stoljeća   Izet Šabotić  2014 
Alen Salihović Trgovačke prilike u bosanskom ejaletu i odnosi sa susjedima u prvim decenijama XIX  Senaid Hadžić 2013 
Mirsad Bakalović Putna komunikacija Salona-Argentaria   Bego Omerčević  2013 
Mersiha Imamović Privredni procvat na bosanskohercegovačkim prostorima u poznoj fazi rimskog principata   Bego Omerčević 2013 
Šefik Čimpo Privredne prilike fočanskog kraja u periodu etatizma   Sead Selimović  2013 
Mahir Mekić Položaj Crkve bosanske u srednjovjekovnom bosanskom društvu   Midhat Spahić  2013 
Omer Zulić Kulturne prilike u Tuzli i okolini, na razmeđu XIX i XX stoljeća   Izet Šabotić 2013 
Mersida Ahmetović Kontinuitet izgradnje naselja na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba Bego Omerčević 2013
Senad Hujdurović Privreda Sjeveroistočne Bosne u periodu obnove i prvog petogodišnjeg plana (1945.-1952.)  Sead Selimović 2012 
Edis Dervišagić Odraz osmanskih propisa na agrarne odnose na području Gradačca i okoline u drugoj polovini XIX stoljeća Izet Šabotić 2012
Larisa Hadžić Historijski izvori o Bosni i Hercegovini nastali u radu Komunističke partije Jugoslavije od 1945. do 1952. godine Sead Selimović 2012
Muhamed Husejnović Srebrenica u prvoj polovini 15. stoljeća Pavo Živković 2010
Rajmon Imširović Barbarsko osvajanje bosanskohercegovačkih prostora u vrijeme kasne antike Bego Omerčević 2010
Mustafa Muhić Kulturne prilike na području sjeveroistočne Bosne u periodu od 1945. do 1974. godine Azem Kožar 2008
Nikola Čiča Agrarna reforma i kolonizacija 1945.-1948:
sličnosti i razlike između Bosne i Hercegovine i Hrvatske
Azem Kožar 2008
Adnan Velagić Hercegovina u historijskim izvorima od 1945. do 1952. godine Azem Kožar 2005
Senaid Hadžić Sjeveroistočna Bosna u historijskim izvorima 1945-1952. Azem Kožar 2004
Sead Selimović Bosna i Hercegovina 1918.-1941. u historijskim izvorima Azem Kožar 2003