Odbrana - Azir Osmanović (MA)

U prostorijama Filozofskog fakulteta danas je upriličena odbrana završnog magistarskog rada kandidata Azira Osmanovića na temu Ratni zločin nad djecom Srebrenice (1992-1995.) Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu prof. dr. Adnan Jahić (predsjednik), prof. dr. Sead Selimović (mentor i član) i prof. dr. Izet Šabotić (član). 

Kandidat Osmanović je vrlo složenu, tešku i osjetljivu temu istražio pod mentorstvom prof. dr. Seada Selimovića. On je u radu donio značajne podatke o stradanju bošnjačke djece u Srebrenici tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Kandidat je do značajne količine podataka došao na osnovu arhivske građe iz Arhiva Tuzlanskog kantona, Instituta za istraživanje ratnih zločina, Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica, zatim iz presuda MSBJ-a u predmetima protiv optuženih i presuđenih ratnih zločinaca, potom relevantne literature, štampe, audio i video snimaka, svjedočenja, te većeg broja intervjua koje je tokom istraživanja obavio sa akterima i preživjelim žrtvama genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Osmanović je podatke posložio hronološkim redom i na osnovu njih došao do brojnih zaključaka o pitanju koje je istraživao, te na taj način dao značajan doprinos historiografiji i novijoj historiji Bosne i Hercegovine, a prije svega Srebrenice, odnosno Bošnjaka tog područja. Tokom odbrane rada, kroz razgovor članova komisije i kandidata, ukazano je na neke važne elemente relevantne za ovo pitanje, kao što su odnos domaćih i međunarodnih pravosudnih institucija prema stradanjima djece u navedenom periodu, zatim nivo osviještenosti djece o tome šta se događalo u navedenom periodu, ulozi kulture sjećanja na ove događaje, opšte političke i međunarodne okolnosti u kojima se sve odvijalo i druga pitanja.