Odbrana - Azir Osmanović (MA)

U prostorijama Filozofskog fakulteta danas je upriličena odbrana završnog magistarskog rada kandidata Azira Osmanovića na temu Ratni zločin nad djecom Srebrenice (1992-1995.) Rad je odbranjen pred komisijom u sastavu prof. dr. Adnan Jahić (predsjednik), prof. dr. Sead Selimović (mentor i član) i prof. dr. Izet Šabotić (član). 

Opširnije...