Održana naučna konferencija "Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine"

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16-17. novembra 2017. godine je održana međunarodna naučna konferencija „Znamenite ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine“. Organizatori konferencije bili su: Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Arhiv Tuzlanskog kantona, Društvo historičara Tuzlanskog kantona, Društvo arhivskih zaposlenika i Centar za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla.

Opširnije...

UNIVERZITET U TUZLI PROMOVIRAO 26 DOKTORA NAUKA

IMG 4453Svečanim činom dodjele doktorskih diploma na čast doktora nauka, 29. juna 2017. godine, Univerzitet u Tuzli promovirao je 26 doktoranata koji su odbranili doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Svečanu ceremoniju promocije doktora nauka otvorila je rektorica Univerziteta u Tuzli,   prof. dr.sc. Zumreta Kušljugić, govoreći o značaju obilježavanja jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju, kao i značaju ovakvih promocija za Univerzitet u Tuzli.

Na početku svečanosti prisutni su mogli uživati u umijeću i virtuoznosti učenika Srednje muzičke škole Tuzla Ivan Praljak koji je izveo kompoziciju „Venecuelanski valcer“ autora Antonia Laura.

Prilikom svečane ceremonije promovirane doktore nauka predstavljali su dekani fakulteta koji su govorili o biografskim podacima doktoranata, naučnom i stručnom radu, te o doktorskim disertacijama i doprinosu doktorskih disertacija nauci. Doktorske diplome danas promoviranim doktorima nauka uručila je rektorica  Univerziteta u Tuzli, prof.dr.sc. Zumreta Kušljugić. Odsjek za historiju je također dobio jednog mladog doktora nauka kolegicu Mersihu Imamović  kojoj ovom prilikom čestitamo.

Održana promocija knjige Hasana Škapura

DSC08149aDana 16.maja 2017. godine Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli zajedno sa JU Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona,  Centrom za osmanističke studije,  Arhivom TK organizovao je promociju knjige „Odnos osmanskih vlasti prema Bosanskom ustanku 1875-1878“ autora Hasana Škapura. Promotori su bili dr. sc. Sedad Bešlija, mr. sc. Kemal Bašić i prof. dr. Senaid Hadžić. Ulogu moderatora preuzela  je dr. sc. Mersiha Imamović. Promocija je održana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Hasan Škapur rođen je 09. septembra 1913. godine u naselju Škapurevića brdo, na ulazu u Tešanj. Osnovnu školu završio je u Tešnju 1927. Godine, te u periodu od 1927. do 1935. godine školuje se u Gazi Husrev-begovoj medresi, nakon koje upisuje Višu islamsku šeriatsko-teološku školu. Po završetku studija postavljen je na mjesto suplenta Državne realne gimnazije u Bihaću gdje je radio do 1942. godine. Do 1947. godine radi u Banjaluci u Državnoj realnoj gimnaziji, honorarno u Trgovačkoj akademiji, te je usputno obavljao dužnosti stalnog vaiza u Ferhad-pašinoj džamiji. U Prijedoru je Škapur od 1947. do 1954. predavao opću historiju, srpskohrvatski i ruski jezik u gimnaziji, a nakon 1954. Obavlja dužnosti kustosa novoosnovanog Zavičajnog muzeja u Prijedoru (kasnije Muzej Kozare). Radom u toj ustanovi počeo se baviti historijom Bosne i Hercegovine, naročito Krajine. Umro je u Prijedoru 25. maja 1975. godine.

Opširnije...

Promocija knjige "Odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku"

PLAKAT konačni HASAN ŠKAPUR PROMOCIJA KNJIGE

Naučna nagrada ''Ibn Sina''

adnan jahic 640 x 480Čast nam je i zadovoljstvo objaviti da je dobitnik Godišnje naučne nagrade ''Ibn Sina'' naš kolega prof. dr. sc. Adnan Jahić. Profesoru Jahiću dodijeljena je nagrada za rad Koja škola treba muslimanki – muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini od aneksije do Prvog svjetskog rata. Pomenuti rad je dio knjige koja je u pripremi, a ista će nositi naslov Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini – Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka u prvoj polovini dvadesetog stoljeća.

Iskrene čestitke upućujemo našem dragom i uvaženom kolegi prof. dr. sc. Adnanu Jahiću.