ODRŽANA RADIONICA ZA PROFESIONALCE IZ SEKTORA KULTURE I KULTURNE BAŠTINE U SKLOPU PROJEKTA BIHERIT

Dana 08.05.2014. Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli bio je domaćin u radionici iz sektora kulture i kulturne baštine u okviru Tempusovog BIHERIT projekta čiji su partneri: Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) – koordinator, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet u Primorskoj (Slovenija), Univerzitet u Beču (Austrija), Univerzitet u Kembridžu (Velika Britanija), Slobodni univerzitet u Berlinu (Njemačka), Univerzitet u Banja Luci (Bosna i Hercegovina), Zavičajni Muzej u Travniku (Bosna i Hercegovina), Muzej Kozara u Prijedoru (Bosna i Hercegovina), Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina) i Univerzitet u Tuzli (Bosna i Hercegovina).

Opširnije...

Stipendije Tempus projekta BIHERIT

Brošura BIHERITU sklopu implementacije Tempus projekta BIHERIT otvorena je aplikacija za mobilnost studenata (odsjek Historija) na partnerske EU univerzitete s ciljem usavršavanja i unapređivanja znanja u sklopu nastavnog programa iz arheologije i baštine. Stipendije su namjenjenje za studente Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Tuzli. Mobilnost bi obuhvatila period u trajanju od 1 do 3 mjeseca, a svi studenti će se moći prijaviti za stipendiju preko naše web stranice tako što će ispuniti potrebnu prijavnicu i dostaviti navedene podatke:
1. Prijavnica
2. Motivacijsko pismo
3. Ugovor o učenju/istraživanju
Sve  informacije  vezane za aplikaciju mogu se preuzeti sa linka:
http://tempusbiherit.ba/index.php/ct-menu-item-11
Više o projektu BIHERIT  pogledati na web stranici: (www.tempusbiherit.ba)   i brošuri (nalazi se u prilogu)

Attachments:
Download this file (Brošura_BIHERIT.pdf)Brošura_BIHERIT.pdf223 kB

Osnivačka Skupština Društva historičara Tuzlanskog kantona

U amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa preko stotinu prisutnih u četvrtak, 19.decembra 2013.godine, održana je, osnivačka Skupština Društva historičara Tuzlanskog kantona. Za predsjednika Skupštine Društva historičara Tuzlanskog kantona izabran je doc.dr. Midhat Spahić a za predsjednika Upravnog odbora Društva historičara Tuzlanskog kantona izabran je, prof. dr. Bego Omerčević, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 

Obavijest o početku drugog ciklusa studija

Dana 02.12.2013. godine počela je nastava na drugom ciklusu na studijskom programu Stari i Srednji vijek

Obavijest o početku doktorskog studija

                KALENDAR
Doktorskog studija na odsjeku Historija

Zimski semestar  (I semestar)
Nastava: od 02.12.2013.  do 28.02.2014. godine
Ovjera prvog semestra: od 03.03.2014. do 14.03.2014. godine
Ispiti:  od 03.03.2014. do 14.03.2014. godine

Ljetni semestar  ( II semestar)
Nastava:  od 17.03.2014. do 30.05.2014. godine
Ovjera drugog semestra: od 02.06.2014.  do 13.06.2014. godine
Ispiti: od 02.06.2014. do 27.06.2014. godine

Voditelj doktorskog studija

dr. sc.Najil Kurtić, red. prof.