Obavijest o početku doktorskog studija

                KALENDAR
Doktorskog studija na odsjeku Historija

Zimski semestar  (I semestar)
Nastava: od 02.12.2013.  do 28.02.2014. godine
Ovjera prvog semestra: od 03.03.2014. do 14.03.2014. godine
Ispiti:  od 03.03.2014. do 14.03.2014. godine

Ljetni semestar  ( II semestar)
Nastava:  od 17.03.2014. do 30.05.2014. godine
Ovjera drugog semestra: od 02.06.2014.  do 13.06.2014. godine
Ispiti: od 02.06.2014. do 27.06.2014. godine

Voditelj doktorskog studija

dr. sc.Najil Kurtić, red. prof.

Poziv na Osnivački skupštinu Društva historičara Tuzlanskog kantona

IZLOŽBU IZDANJA I DJELOVANJA CENTRA ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA ANUBIH

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI I

CENTAR ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA

AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE

u povodu obilježavanja 50. godišnjice Centra sa zadovoljstvom Vas pozivaju na

IZLOŽBU IZDANJA I DJELOVANJA CENTRA ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA ANUBIH

Otvaranje izložbe upriličiti će se u ponedjeljak, 2. decembra / prosinca 2013. godine sa početkom u 13 sati u

prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Izložba će biti postavljena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 2. do 13. decembra / prosinca 2013.

Tribina "Bosna i Hercegovina u popisima stanovništva"

Slide2

Promovisana knjiga ˝Kultura i tradicija u BiH˝

"Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini - Višemilenijski kontinuitet" autora dr. Senaida Hadžića i dr. Seada Selimovića naziv je knjige koja je promovisana na Univerzitetu u Tuzli u četvrtak 17.1.2012. godine. Na promociji knjige u Tuzli prisutnima su se obratili prof.dr.sc. Ivan Balta, Filozofski fakultet Osijek, Hrvatska, prof.dr.sc. Bego Omerčević, dekan Filozofskog fakulteta u Tuzli, doc.dr. Midhat Spahić, Filozofski fakultet Tuzla a moderator skupa je bio dr. Izet Šabotić, Filozofski fakultet Tuzla.

Knjiga je naišla na pozitivne kritike stručne i naučne javnosti, ali i šire čitalačke publike.

Opširnije...